Browse Items (403 total)


Notice: Undefined index: type in /var/www/application/views/helpers/ItemSearchFilters.php on line 92

ch_1.pdf
Во всех известных экземплярах отсутствует титульный лист. В библиографии известно как Евангелие (без сигнатур).

ch_1.pdf
Во всех известных экземплярах отсутствует титульный лист. В библиографии известно как Евангелие (без сигнатур).

096_4071k.pdf
Во всех известных экземплярах отсутствует титульный лист. В библиографии известно как Евангелие (без сигнатур).

12rk28228_1.pdf
Фолиация в нижнем правом углу: 58-79, 81-103, 105-112, 114, 113 (переставлен), 115-207, 218-236, 232 [т. е. 237], 238-301, 303-317, 319-323, 325-[326], 326-363, 365-384, 386, 386-490, 419, 492-520 л.

094_12621k_1.pdf
Сігнатуры літарныя: A(4) - T(4), V(4) - Z(4); Aa(4) - Kk(4), Ll(8), Mm(4) - Tt(4), Vv(4) - Zz(4); Aaa(4) - Ttt(4), Vvv(4) - Yyy(5), Aaaa(4) - Ffff(4); A(4) - M(2); a(4) - o(4).

ch_1.pdf
Фолиация в верхнем правом углу, с опечатками: 1-13, 22-173, 1-70, 72 [т. е. 71], 72-145-199, 201-231 [т. е. 200-230], 222 [т. е. 231], 233-301 [т. е. 232-300], 301, 303-351 [т. е. 302-350] л.

094_4085k.pdf
Сигнатуры буквенные: В(5), Г(6)-Щ(6), Ъ(5), A(6)-З(6), I(6)-Ъ(6), Ю(6+1), Юс(6)-V(6), Aa(6)-Pp(6), Cc(6)

12rk28637.pdf
Выходные сведения в форме оригинала: Новый завет // г[о]с[по]да нашего Ис[уса] Х[рист]а. Ново во мнозе з // греческаго тщанием // иноков…

ch_1.pdf
Сігнатуры літарныя: A(8) - Z(8); Aa(8) - Kk(8). Кустоды.
Гравіраваныя ініцыялы, застаўкі.

096_4095k_1.pdf
Как и 2-е издание, выпущенное С. Соболем ок. 1632 г., 3-е издание представляет конволют, включивший киевские тетради (сигнатуры А-Т, по В. И.…

001-063.pdf
На старонках [3-9] дэдыкацыя D. D. Georgio Ossolinski (Jerzemu Ossolińskiemu)
Сігнатуры літарныя: A(8)-N(4).
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы.
Кустоды,…

094_166.pdf
Фолиация в верхнем правом углу: 1-7 нн., 1-174, [175], 1-6 нн. рукоп., 182-342 л.

ch_1.PDF
Год выдання змешчаны ў канцы кнігі.
Кустоды, друкаваныя маргіналii.
Гатычны шрыфт.
Тытульны ліст у гравіраванай арнаментальнай рамцы.…

12n_477k_026.pdf
З друку выйшла толькі 1-я частка.

12n_478k_026.pdf
З друку выйшла толькі 1-я частка
Сігнатуры літарныя: **(4); A(4)-Z(4); Aa(4)-Zz(4); Aaa(4)-Fff(4). Кустоды.

ch_1.pdf
Страницы в линейных рамках. Кустоды.

12rk28517.pdf
Фолиация в нижнем правом углу.

ch_1.pdf
Автор предисловия – иеромонах Иоиль Труцевич.

ch_1.pdf
Сігнатуры літарныя: A(12)-B(12), C(2).
Гравіраваная віньетка на тытульным лісце; канцоўка.

094_3518.pdf
Тэкст паралельна на лацінскай і польскай мовах.

Ch_1.pdf
Кустоды, друкаваныя маргіналii. Гравіраваныя застаўкі, канцоўка. Гатычны шрыфт.

001-067.pdf
Апісанне складзена па бібліяграфіі.

ch_1.pdf
Выдавецкі знак на тытульным аркушу, віньеткі, гравіраваныя ініцыялы.

ch 1.pdf
Сігнатуры літарныя: A(12)-M(2).
Гравіраваныя канцоўкі. На тытульным лісце друкарская марка.
Кустоды, ламбарды, калантытулы.
Памылкі…

096_4938.pdf
Сігнатуры літарныя: A(4)-N(4).
Кустоды, друкаваныя маргіналіі.
Застаўкі, віньеткі, канцоўкі, гравіраваныя ініцыялы. На тытульным лісце…

ch_1.pdf
На тытульным лісце гравіраваны выдавецкі знак. Застаўкі, канцоўкі, ініцыялы.

ch_1.pdf
К. Эстрэйхер паказвае аўтара: Premoli, Victor.
Сігнатуры літарныя: A(12)-B(14).
На тытульным лісце і ў канцы тэкста размежавальныя палосы з…

ch_2.pdf
Старообрядческое издание.
Содержание: 1) 6-6 об., предание, како подобает иноком и христианом жити; 2) 8-16 об., о том что не презирати иноку,…

094_156k.pdf
Фолиация, пагинация в верхнем правом углу: 1-19 рукоп., 99-119, 117 [т. е. 120], 121-122, 120 [т. е. 123], 1-25 нн. л., 1-47 с., 1-3 нн. л., 1-34 рукоп. л.

ch_1.pdf
Выходные сведения в форме оригинала, титульный лист (в данном экземпляре отсутствует): Диоптра // или // Зерцало // Живота во мире сем //…

096_4823.pdf
Выходные сведения в форме оригинала, титульный лист (в данном экземпляре отсутствует): Диоптра // или // Зерцало // Живота во мире сем //…

096_4047.pdf
Выходные сведения в форме оригинала, титульный лист (в данном экземпляре отсутствует): Сия книга, // названная // Перло многоценное, //…

094_18378.pdf
Гравіраваныя ініцыялы, канцоўкі, застаўкі.
У канцы кнігі - табліца з усходамi i заходамі сонца.

094_19507.pdf
Сігнатуры літарныя: A(8)-G(1), F(2)-F(8).
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы.
На тытульным лісце гравіраваная віньетка.
Кустоды,…

ch_1.pdf
Гравіраваныя ініцыялы, застаўкі, канцоўка, на адвароце тытульнага аркуша - герб Канстанціна Бжастоўскага з эпіграмай.
Прысвячэнне…

12rk28217k_1.pdf
Выходные сведения в форме оригинала, л. 1 нн. (в данном экземпляре отсутствуют): Книга // житий с[вя]тых // в славу с[вя]т[ыя] Животворя[щия]…

094_18390 part 1.pdf
Ініцыялы, застаўкі, віньеткі. Тытульны аркуш у гравираванай арнаментам рамцы.

ch_3.pdf
Униатское издание. Сигнатуры буквенные: а(4)-в(4), г(2). Листы не пронумерованы.

ch_1.pdf
Униатское издание. Сигнатуры буквенные: а(2)-ж(2).
Пагинация в верхнем правом углу. Кустоды.

ch_2.pdf
Униатское издание.
Сигнатуры буквенные: а(2)-г(2). Пагинация в верхнем углу. Кустоды.

1-100.pdf
На тытульным аркушу віньетка, канцоўка, застаўка, ініцыялы.

094_3037.pdf
Сігнатуры літарныя: A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Ppp(4). Кустоды. Друкаваныя маргіналіі. Гравіраваныя размежавальныя палосы, ламбарда, канцоўка.

ch_1.pdf
Вых. дадзеныя змешчаны ны тытульным аркушу першай часткі зборніку.
Ініцыялы, віньеткі, застаўкі, канцоўкі.

ch_1.pdf
Ініцыялы, віньеткі. На адвароце тытульнага аркуша - герб.

094_4059.pdf
Л. 137-152 – параллельный текст на польском языке.
Униатское издание.

ch_1.pdf
Кустоды, друкаваныя маргіналii.
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы. На адвароце тытульнага ліста гравіраваны герб Агінскіх.…

ch_1.pdf
Дэдыкацыя: Stanislao Donhoff.
Ініцыялы, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. На старонцы з дэдыкацыяй гравіраваны партрэт St. Donhoff / S.T.…

ch_1.pdf
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы. Размежавальныя палосы з наборнага арнаменту.

094_18397.pdf
Гравіраваныя ініцыялы, віньеткі, застаўка, канцоўка. На 2 н/н стар. - гербы Radziwillow i Sanguszkow.

ch_4.pdf
Сігнатуры: A(2)-R(2). Кустоды.
Гравіраваная канцоўка, наборны арнамент.
Друкаваныя маргіналii.

ch_2.pdf
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы. Размежавальныя палосы з наборнага арнаменту.

ch_5.pdf
Сігнатуры: A(2)-D(2). Кустоды.
Гравіраваная застаўка, канцоўка, iніцыял.
Без пагінацыі.

ch_6_1.pdf
На 3 н/н стар. - герб дому Сапегаў з прысвячэннем. Шматлікія застаўкі, канцоўкi, гравіраваныя ініцыялы.
Двухкаляровы друк на тытульным…

094_18419.pdf
Перадрук выдання: Romae, 1727.
Сігнатуры літарныя: A(4) - M(4). Кустоды
Гравіраваны ініцыял, канцоўка. На тытульным лісце гравіраваныя віньеткі.

096_4049.pdf
Выходные сведения в форме оригинала, л. 1 нн.: Октоих // серич. // Осмогласник. // Творение Пр[е]п[о]д[обнаго] отца Иоанн[а] // Дамаскин[а] и…

ch-1.pdf
Гравіраваныя ініцыялы, застаўкі, канцоўкі, на адвароце тытульнага аркуша - герб.
У канцы кнігі дадатак: Rubricae et decreta ..., які мае асобную…

k_1_ch_1.pdf
Выходные сведения в форме оригинала, л. 5 нн. об (аллигата): Напечатана бысть сия с[вя]тая // и б[о]годухновенная книга, // г[лаго]лемая…

001-065.pdf
Сінгнатуры літарныя: *(12), A(12) - K(12), L(7). Кустоды.
На старонцы 228 медзярыт з выявай Жыровіцкай іконы Божай Маці (60х37 мм). Гравіраваныя…

096_4065.pdf
Сигнатуры цифровые: a(8+2), a(8)-кф*(8), л(6), ла(8), а(8), в(8)-к(8), кa(4). Кустод нет.

ch_1.pdf
Гравіраваныя ініцыялы, застаўкі, канцоўкі, на адвароце тытульнага аркуша - герб.
У канцы кнігі дадатак: Rubricae et decreta ..., які мае асобную…

094_8353.pdf
Апрабацыя на с. 164. Сігнатуры літарныя: А(4)-U(4), X(4)-Z(4), Aa(4)-Gg(4). Кустоды. Друкаваныя маргіналіі. Гравіраваная канцоўка.

12n_489_026.pdf
Старообрядческое издание. Кустод нет.

ch_6.pdf
Выданне апісана па бібліяграфіі. Сігнатуры: A(2)-E(2). Кустоды. Гравіраваная застаўка, iніцыял, тэкст у лінейнай рамцы. Без пагінацыі.

ch_7.pdf
Выданне апісана па бібліяграфіі.
Сігнатуры: Е(2). Кустоды. Без пагінацыі.

094_18413.PDF
Гравіраваныя застаўкі, канцоўка, ініцыялы. Размежавальныя палосы з наборнага арнаменту.
Кустоды. Тэкст пераважна ў два слупкі

12n_302_026.pdf
Язык церковнославянский, фрагменты текста на польском
Униатское издание
Выходные сведения в форме оригинала (в данном экземпляре…

ch_1.PDF
На адвароце тытульнага ліста гравіраваны герб. Гравіраваныя застаўкі, ініцыялы; размежавальныя палосы з наборнага арнаменту.

096_4066_1.pdf
Титульный лист (л. 1 нн.): Гебдомадар // Си/есть: // Седмичный Песнословец, // от Великаго Октоиха // о Воскресению Прекрасным // Г[о]с[по]да…

ch_1.pdf
На тытульным аркушу гравіраваная рамка. На адвароце тытула - герб.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2