Browse Items (463 total)


Notice: Undefined index: type in /var/www/application/views/helpers/ItemSearchFilters.php on line 92

096_5188k.pdf
Сігнатуры літарныя: A(2)-B(2), [1], C(2)-I(2), K(2). Кустоды. ― Гравіраваныя канцоўкі, ініцыялы.Тытульны ліст і тэкст у гравіраванай арнаментальнай…

ch_1.PDF
Сігнатуры літарныя: a(4)-c(4); A(4)-Z(4); Aa(4)-Zz(4); Aaa(4)-Hhh(4). ― Кустоды. ― Друкаваныя маргіналіі. ― Гравіраваныя, застаўкі, канцоўкі, ініцыялы,…

ch_7.pdf
Сігнатуры: (2), A(2)-G(2). Кустоды, друкаваныя маргіналіі. Без пагінацыі. ― Гравіраваная застаўка, ініцыял, канцоўка. Дэфектны экзэмпляр:…

ch_1.pdf
Выходные сведения в форме оригинала, л. 491: Сия книга глаголемая // цветник, // Сочиненная, С[вя]щенноиноком Дорофе//ем, Содержащая В себе,…

094_18403.pdf
Застаўкі,канцоўкі,віньеткі. ― На тыт.арк.двухкаляровы друк. – На форзацы чарн. кароткія біяграфічныя дадзеныя на аўтара. (BY-HM0000:094/18403). –…

094_18472.pdf
Экзэмпляр дэфектны: няма аправы (BY-HM0000:094/18472). – На тыт. арк. чарн.: Pro Cab. …? Collegii Polocensis Soctis JESU. Ad usum Philosophorum (BY-HM0000:094/18472).

ch_1.pdf
Сігнатуры літарныя: [1], A(8)-I(8), K(8)-U(8), W(8)-Z(3). ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. ― Тытульны…

ch_1.pdf
Застаўкі. – Бібліягр.: Estr. XII, 152. – Аправа скур. на кардоне. Бінцікi(3). (BY-HM0000:094/18482). – На форзацы чарн. надпіс: Roku 1766. Dnia 15 gmbra. Te xioszka pod Tytulem Duch…

ch_1.pdf
Заглавие на корешке: На спінцы: Madrosc doconala. ― Застаўкі, канцоўкі, грав. ініц. - Аправа скур. на кардоне. Сляпое цісненне на спінцы і на вечках.…

12n_364k_026_4.pdf
Сігнатуры: A(4), [2]. ― Кустоды. ― Гравіраваная застаўка, канцоўка, iніцыялы, герб на абароце тытульнага ліста, тытульны ліст у…

ch_3.PDF
Аправа паўскур. на кардоне, кропкавы абрэз (BY-HM0000:094/18450). – На тыт. арк. чарн. надпіс: Bibliothecae Magnae Col: Acad: Viln: Soc: JESU (BY-HM0000:094/18450).

094_26913.pdf
Сігнатуры: A(8)-K(8). ― Гравіраваная канцоўка, наборны арнамент. Пераплёт XVIII стагоддзя паўскураны: спінка, ражкі. На спінцы сляпое цісненне…

ch_7.pdf
Сігнатуры літарныя і лічбавыя: [2], 1(1), A(4)-F(4), [1]. ― Кустоды, ламбарды. ― Гравіраваныя рамка на тытульным лісце. ― Тэкст у падвойнай рамцы.…

096_5350_1.pdf
Гравіраваныя канцоўкі. ― Тэкст у рамцы. Пераплёт канца XIХ стагоддзя: скура на кардоне, залаты абрэз. Блінтавое цісненне на вечках — крыж…

Выходные сведения в форме оригинала, титульный лист: Н[е]бо новое // з новыми звездами // сотворенное, // То есть, // Пребл[аго]с[ло]венная…

ch_10.pdf
Сігнатуры: A(2)-E(2). Кустоды. Без пагінацыі. ― Гравіраваныя застаўкі, ініцыялы, канцоўка, герб на адвароце тытульнага ліста. ― – Дэфектны…

Сігнатуры: [](2), A(4)-Z(4), Aa(4)-Qq(4). Кустоды. Гатычны шрыфт. ― Пагінацыя: [1-4], 1-65, 67-76, 78-136, 136-234, 255-294, 275, 299, 297-312, 314-342. Памылкі друку калонлічб. ―…

ch_5.pdf
Віньетка на тыт. арк., застаўкі, канцоўка. – Приплетено к: Rekollekcye duchowne na osm dni rozlozone

ch_1.pdf
Сігнатуры: (4), A(8)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Kkk(4), Ll(2). ― Кустоды. ― Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, застаўка, канцоўкі, наборны арнамент. ―…

ch_1.pdf
На тыт. арк. віньетка, застаўкі, канцоўкі. ― Неабрэз. экз. – Бібліогр.: Estr. XXII, 218-219; XVII, 7 aut. Jan Gaichies; Cepiene, 2117. – Кн. дэф. Адарвана верхн. вечка…

094_27110.pdf
T. 1. — XVI, [86], 32, 342 c., [12] л. іл. – Сігнатуры літарныя: A(8)-F(8), G(2). Кустоды. ― Гравіраваныя застаўкі, концоўкі. – Нямая тыпаграфская вокладка,…

12rk28803.pdf
T. 2. — [2], 423, [2], 32, 342 c., [12] л. іл. – Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Bb(8), Cc(4). Кустоды. ― Гравіраваная застаўка, концоўка. – На верхнім форзацным…

12n_833_026.pdf
T. 3. — 489, [2] c., [12] л. іл. – Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Ff(8), Gg(4), (1). Кустоды. ― Пагінацыя: 1-403, 405-489. Памылка друку калонлічбы. ― Гравіраваная…

094_27119_1.pdf
Гравіраваныя застаўка, канцоўка, ініцыял; віньетка на тытульным лісце. ― Канвалют. Таксама ў гэтам пераплёце: Monschein, J. Theologia dogmatico-speculativa.…

096_7430.pdf
Гравіраваныя застаўка, канцоўка, ініцыял, віньетка на тытульным лісце. – Пераплёт XVIII ст. паўскураны: спінка, ражкі; на спінцы сляпое…

096_4923.pdf
Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8); Aa(8)-Kk(8)Ll(7). ― Кустоды. ― Памылка друку калонлічбы: 1-156, 257 [г. зн. 157], 158-542. ― Гравіраваныя застаўка, віньетка на…

094_14977.pdf
Гравіраваная застаўка, канцоўка, віньетка на тытульным лісце, наборны арнамент. Памылка друку калонлічбы. – Пераплёт XVIII стагоддзя…

094_14992.pdf
Па некаторых дадзеных аўтарам з'яўляецца Sokulski Stanisław (1678-1740). ― Сігнатуры літарныя: a(8)-b(8), c(5), A(8)-X(8), Y(1). ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі,…

Drutskoe_Evangelie.pdf
Содержание. Л. 1 в-158а — евангельские чтения с Пасхи до Великой субботы.
Л. 158а—183а — месяцеслов. Славянские и русские памяти: 26 ноября…

ch_2.pdf
Сігнатуры: A(4)-T(4), (1)
Гравіраваная канцоўка. На тытульным лісце размежавальная паласа з наборнага арнаменту

094_5492.pdf
Текст на церковнославянском языке
Выходные сведения в форме оригинала, титульный лист: Букварь // языка // славенскаго // Чтения и писания…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные данные в форме оригинала л. 268 нн.: Сия Б[о]годохновенная // Книга Нарицаемая // Часовник, // Содержащ в…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1652 г.
Выходные сведения в конце книги, л. 1 нн.: Сии с[вя]тыя книги, // Преподобных о[те]ц…

46631_096_4092k_3.pdf
Текст на церковнославянском языке
Униатское издание
Выходные сведения отсутствуют
Пагинация в верхнем правом углу
Сигнатуры…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1645 г.
Выходные данные в форме оригинала, л. 1 нн. (в конце книги): Типом издана в…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1627 г.
Выходные данные в форме оригинала, л. 1 нн. об. в конце книги: Сия книга…

ch_2.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1627 г.
Бумага 1781 г., 1782 г.
Выходные данные в форме оригинала, л. 1 нн. об. в конце книги:…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные данные отсутствуют. Бумага 1784 г. (л. 3, 19).
Фолиация в нижнем правом углу, с опечаткой: 1 нн.-4 нн., 1-161, 262…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1648 г.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 289: А во второе же с тогож переводу ни в…

12rk28714k.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1648 г.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 289: А во второе же с тогож переводу ни в…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1645 г.
Бумага 1784 (л. 55 (3 счета), 1785 г. (л. 23 (1 счета), 21 (2 счета), 11 (3 счета)).

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1652 г.
Бумага 1784 г. (л. 4).

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные данные в форме оригинала л. 356 об.: сия б[о]годухновенная книга // псалтырь. Ныне же // вторым тиснением…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 1 нн.: Сия с[вя]тая // и Б[о]годухновенная Книга // Алфа и Омега // типом…

ch_1.pdf
Описание заставок составлено по каталогу: Починская, И. В. Старообрядческое книгопечатание XVIII ― первой четверти XIX веков. Екатеринбург,…

12n_78_026.pdf
Выходные данные в форме оригинала, л. 1 нн. об.: Сия книга глаголемая катихисис, ти//пом издана, в типографии его короле//вскаго величества…

ch_1.pdf
Выходные сведения в форме оригинала, л. 1 нн.: Сия с[вя]тая и б[о]год[у]хновенная книга ефре//ма сирина друкована, // с переводу печатанаго в…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 286: Напечатана бысть сия с[вя]тая // и б[о]годухновеная книга. //…

ch_1.pdf
Водяные знаки на бумаге отличаются от указанных в библиографии (в книге филиграни "Мадонна", "Рыба")
Старообрядческое издание.
Фолиация…

12rk28184.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1651 г. Бумага 1786 г. (л. 317), 1787 г. (л. 3).

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 286: Напечатана бысть сия с[вя]тая // и б[о]годухновеная книга. //…

12n_176_026.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1651 г.
Бумага 1786 г. (л. 14), 1787 г. (л. 10).

12n_177k_026_1.pdf
Старообрядческое издание с московского 1 января 1652. Бумага 1786 г. (л. 3 (3 счета)).

096_4834.pdf
Старообрядческое издание.
Бумага 1788 г. (л. 18, 83, 147-148).

12n_176_026.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1651 г.
Бумага 1786 г. (л. 14), 1787 г. (л. 10).

ch_1.PDF
Старообрядческое издание. Напечатано с московского издания 21.05.1640 г.
Бумага 1790 (?) (л. 29).

094_26766k_1.pdf
Старообрядческое издание с московского 7 февраля 1652 г.
Бумага 1788 г. (л. 48, 49), 1789 (л. 53).

12rk28368.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1652 г. Бумага 1788 г. (л. 9 (1 счета), 8 (2 счета)).
Выходные данные в форме оригинала, л. 1 нн.: Сия…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание с московского 1649 г.
Бумага 1792 г.
Фолиация в нижнем правом углу: 1-6, 1-6, 1 нн., 7-248, 1-3, 1 нн., 5-104, 1-4, 1 нн., 5-260, 1-2, 1 нн., 4-317…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Бумага 1788, 1789, 1790 гг.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 563 об.: Сия с[вя]тая и б[о]годохновенная книга…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Бумага 1788, 1789, 1790 гг.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 563 об.: Сия с[вя]тая и б[о]годохновенная книга…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2