Browse Items (0 total)

  • Publisher is exactly "w Drukarni Uprzywilejowaney Jaśnie Wielmożnego Arcy-Biscupa Mohilew. Rzym. Kościoł"
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2