Wykład pisma swiętego Starego y Nowego Testamentu : nie tylko co do wyrażenia historyi świętey y moralnych nauk z niey wynikaiących, ale też co do nieiakiego ułatwienia trudności wyroków Boskich y taiemnie wiary swiętey, z nauką kościoła swiętego katolickiego rzymskiego zgadzaiący się, a dla większej uczciwości tak świętey materyi y dla przyiemnieiszego czytania oyczystym wierszem ułożony : na większą chwałę Panu Bogu w Tróycy S. jedynemu, na wysławienie, gdzie się w nim zdarzy, Nayświętszey Bogarodzicy Panny Maryi, y swiętych bożych, na przyzwoite czytanie, y rozmyślanie, by można y śpiewanie zakonu pańskiego po domach chrześciańskich, ile we dni święte, na poskromienie porywczey do pisma swiętego bez wykładu ciekawości heretyckiey, na ohydę y potłumienie przeciwnych teyże Biblyi świętey błędów szerzącego się coraz bardziey w tym państwie niewiernego żydostwa, a oraz na oświecenie y przynętę neofitów temy czasy przybywaiących, y na iaki może być czytaiącym zwłaszcza zbawienny pożytek

Dublin Core

Заглавие

Wykład pisma swiętego Starego y Nowego Testamentu : nie tylko co do wyrażenia historyi świętey y moralnych nauk z niey wynikaiących, ale też co do nieiakiego ułatwienia trudności wyroków Boskich y taiemnie wiary swiętey, z nauką kościoła swiętego katolickiego rzymskiego zgadzaiący się, a dla większej uczciwości tak świętey materyi y dla przyiemnieiszego czytania oyczystym wierszem ułożony : na większą chwałę Panu Bogu w Tróycy S. jedynemu, na wysławienie, gdzie się w nim zdarzy, Nayświętszey Bogarodzicy Panny Maryi, y swiętych bożych, na przyzwoite czytanie, y rozmyślanie, by można y śpiewanie zakonu pańskiego po domach chrześciańskich, ile we dni święte, na poskromienie porywczey do pisma swiętego bez wykładu ciekawości heretyckiey, na ohydę y potłumienie przeciwnych teyże Biblyi świętey błędów szerzącego się coraz bardziey w tym państwie niewiernego żydostwa, a oraz na oświecenie y przynętę neofitów temy czasy przybywaiących, y na iaki może być czytaiącym zwłaszcza zbawienny pożytek

Создатель (Автор)

Дата

Формат

[6], 848 [г. н. 753], [1] c.2º (40 см)

Идентификатор

094/14955Ф

Geolocation

Взаимоотношения документа

У этого документа нет взаимных связей.