Книга Иова

Dublin Core

Заглавие

Книга Иова
Біблія. С. З. Кніга Іова (1517; Прага)
Книга светого Иова починается еже словеть Иов

Описание

Тэкст на царкоўнаславянскай мове ў беларускай рэдакцыі.
Змест: 1) 2, прадмова да кнігі Іоў; 2) 3, аб жыціі святога Іова; 3) 4-17, 25-37, Кніга Іова

Создатель (Автор)

Дата

Формат

4° (21,4 см). Набор (арк. 12) ― 161х106. Радкоў ― 22, 10 радкоў ― 75

Идентификатор

096/4038

Охват

Geolocation

Взаимоотношения документа

Этот документ dcterms:isPartOf Item: Библия
Item: Кніга святога Іова dcterms:references Этот документ