Recently Added Items

[Uniwersał od Deputacji kontrybucyinej do wszystkich obywatelów i mieszkańców miasta Grodna]

094_13147k.pdf

Сігнатуры: )1(-)2(, A(2)-O(2), 1(2)-10(2), P(2). Кустоды. ― Без пагінацыі. – Бібліяграфія: Estreicher, Karol. Bibliografia polska / przez K.…