Recently Added Items

Wiara prawosławna piśmem świętym, soborami, oycami świętymi mianowicie greckiemi y historyą kościelną / przez x. Iana Aloyzego Kuleszę Societatis Jesu theologa obiaśniona od przyiętey unii Boga y człowiekiem.

096_7441.pdf

Сігнатуры: [](2), A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Zzz(4), Aaaa(4)-Zzzz(4), Aaaaa(4)-Zzzzz(4), Aaaaaa(4)-Uuuuuu(4), Wwwwww(2). ― Кустоды. Гатычны шрыфт.…

Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego : naprzód za naiaśnieyszego hospodara króla iego mości Zygmunta III w Krakówie w roku 1588 : drugi raz w Wilnie w roku 1619, z pokazaniem zgody y rożnice statutów koronnych y W. X. L.

Сігнатуры: A(4)-B(4), C(3), A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Ddd(4), Eee(3). ― Кустоды. Друкаваныя маргіналii. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкi,…

Городовое положение

001-094.pdf

Шмуцтитул, текст параллельно на русском и польском языках. – Библиография: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, 1725 ―1800. Т.…