Recently Added Items

Wiara prawosławna piśmem świętym, soborami, oycami świętymi mianowicie greckiemi y historyą kościelną / przez x. Iana Aloyzego Kuleszę Societatis Jesu theologa obiaśniona od przyiętey unii Boga y człowiekiem.

096_7441.pdf

Сігнатуры: [](2), A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Zzz(4), Aaaa(4)-Zzzz(4), Aaaaa(4)-Zzzzz(4), Aaaaaa(4)-Uuuuuu(4), Wwwwww(2). ― Кустоды. Гатычны шрыфт.…

Городовое положение

001-094.pdf

Шмуцтитул, текст параллельно на русском и польском языках. – Библиография: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, 1725 ―1800. Т.…

Святцы

ch_1.pdf

Старообрядческое издание. ― Бумага 1797 г. (л. 18, 31, 92). ― Фолиация в нижнем правом углу, с опечатками: 1-137, 130 [т. е. 138], 139-199, 1 нн. [т.…