Browse Items (1 total)

  • Creator is exactly "Kochański, Dominik (18 ст.).
    "

ch_1.pdf
Заглавие на корешке: Kazanie missionerskye. ― Аўтар паказаны ў апрабацыі. У бібліяграфіі Эстрайхера выданне зарэгістравана двойчы: пад аўтарам і пад загалоўкам. ― Застаўкі, канцоўкі
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2