Browse Items (6 total)

  • Date is exactly "1737"

ch_33.pdf
Сігнатуры: А(2)-B(2), С(1). Кустоды. Без пагінацыі. ― Гравіраваная застаўка, ініцыялы, наборны арнамент, герб на адвароце тытульнага ліста.
Дэфектны экзэмпляр: адсутнічаюць 2 апошніх ліста, ліст з сігнатурай С (1) рэстаўраваны, падклеяны паперай…

ch_1.pdf
Памылкі пагінацыі: пасля 287 старонкі адразу ідзе 291, тэкст не перарываецца. ― Гравіраваныя ініцыялы. застаўкі, віньеткі. На адвароце тытульнага ліста герб Boguslawa Korwina Gosiewskiego, біскупа смаленскага.На старонцы [33] медзярыт з выявай Божай…

094_14961_3.pdf
Сігнатуры: a(4), A(4)-X(4). Кустоды. Друкаваныя маргіналіі. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, наборны арнамент, герб на адвароце тытульнага ліста.

096_4066_1.pdf
Титульный лист (л. 1 нн.): Гебдомадар // Си/есть: // Седмичный Песнословец, // от Великаго Октоиха // о Воскресению Прекрасным // Г[о]с[по]да нашего И[су]с Х[рист]а // победителныя похвалы // провозвествующ. // за изволением/же Первоначал//ника…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2