Browse Items (7 total)

  • Date is exactly "1778"

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные данные в форме оригинала л. 268 нн.: Сия Б[о]годохновенная // Книга Нарицаемая // Часовник, // Содержащ в себе // Ц[е]рковных Сп[а]сителных // Молений начала // В Лето от создания мира 7286. // от Рождества…

ch_1.pdf
Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Hh(8).
Памылкі друку калонлічб: 1-241, 168 [г. зн. 242], 243-277, 178 [г. зн. 278], 279-496.
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, віньетка на тытульным лісце.

094_18377.pdf
Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Kk(8).
Памылкі друку калонлічб: 1-59, 50 [г. зн. 60], 61-529, 930 [г. зн. 530].
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыял, віньетка на тытульным лісце.

ch_1.pdf
Віньеткі, канцоўка, грав. ініц.
На тытульным аркушы геральдычны штамп.

12_173_026.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные сведения, л. 207 нн.: Сия Б[о]годохновенная // Книга Нарицаемая // Часовник, // Содержащ в себе // Ц[е]рковных Сп[а]сителных // молений начала. // В Лето от создания мира 7286. // От Рождества Хр[и]стова 1778. //…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2