Browse Items (2 total)

  • Publisher is exactly "Druk. XX. Bazylianow"

ch_1.pdf
Віньеткі, канцоўкі.
На форзацы чарн. надпіс: Пожертвование въ библіотеку Полоцкой Семинарiи Архіепископомъ Василіемъ 1876 года мая 12 го.

На форзацы ярлык: Фундаментальная библіотека Витубской Духовной Семинарiи.Шкафъ XLVII. Полка 3 N книги 59;…

094_14968_ch_1.pdf
Część 1 : O prawach boskich y koscielnych. — [4], 258, [2] c. – Сігнатуры: A(8)-Q(8), R(4). Кустоды. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыял, віньетка на тытульным лісце, наборны арнамент. ― Пагінацыя: [1–4], 1-63, 94, 65-96, 79, 98-101, 012,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2