Browse Items (3 total)

  • Publisher is exactly "w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu"

ch_1.pdf
T. 4 : Kronika Sarmacyi Europskiey Alexandra hrabi Gwagnina rycerza passowanego rotmistrza J. K. Mci : niegdyś w Krakowie drukowana.
Кустоды. Друкаваныя маргіналіі. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы. На тытульным лісце арнаментальная…

ch_1.pdf
T. 3 : Kronika Marcina Kromera biscupa Warminskiego / [F. Bohomolec выдавец, аўтар прадмовы] : na polski ięzyk przełożona przez Marcina Błazowskiego, niegdyś iego kosztem w Krakowie roku 1611. drukowana ; teraz za pozwoleniem starszych…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2