Browse Items (1 total)

  • Tags: манускрыпт

11n_114_026.pdf
Тэкст на царкоўнаславянскай мове ў беларускай рэдакцыі. Почырк: паўустаў тушшу, капіруе шрыфт выдання Ф. Скарыны.

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2