Издания латинским шрифтом

Dublin Core

Title

Издания латинским шрифтом

Collection Items

Breviarium monialium
На тытульным лісце год выдання: MDCLXXXIV
Кустоды. Сігнатуры: (*4),)I(, A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Zzz(4), Aaaa(4)-Llll(2)
Канцоўкі, застаўкі. На адвароце тытульнага ліста гравюра чырвонага колеру з выявай святога. На старонках 491, 506, 554 i…

Theologia moralna dla sposobiacych sie do stanu kaplanskiego : W swych traktatach zebrana / Przez... archiprezbitera kathedralnego i officiala generalnego brzeskiego,archidiakona wlodzimierskiego
Застаўкі, канцоўкі.
Аправа скур. на кардоне з ціснен. на спінцы, абрэз фарбаваны. Бiнцiкi(4).

Arytmetyka dla szkół narodowych
Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту.
Пераплёт XVIII-XIX стст. паўскураны. Бінцікі (4).
На тытульным лісце гербавая пячатка: Штемпель Виленской Ценсуры.

De arte rhetorica : elibri quinque lectissimis veterum authorum aetatis aureae exemplis illustrati et ad usum candidatorum eloquentiae accommodati
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі; размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. На тытульным лісце віньетка, гравіраваная арнаментальная рамка.

Recollectio spiritus : qua anima suae salutis amans per sacras meditationes et spirituales
На верхнім форзацы гербавы экслібрыс: Biblioteka Ordynacji Nieświeskiej. На старонцы 19 чырвоная пячатка: Ordynacja Nieświeska Biblioteka № 1155

Dictionarium latino–polonicum : ad usum studiosae juventutis
Сігнатуры: A(8)–Z(8), Aa(8)–Tt(8)
Кустоды.
Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, канцоўкі.
Пераплёт XVIII стагоддзя паўскураны: спінка; на вечках цёмна-карычневы каленкор; форзацы з чырвонай паперы; чырвоны абрэз. На спінцы залатое цісненне с…

[Ołtarzyk złoty wonnego kadzenia przed stolicą Bożą , to est modlitwy rozmaite]
Выданне вызначана па бібліяграфіі
Сігнатуры лічбавыя: 1(12)-26(12)

De institutione grammatica linguae Latinae : elibri tres
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі. На тытульным лісце гравіраваная віньетка.
Кустоды, ламбарды, калантытулы.
Паўскураны пераплёт канца XVIII стагоддзя: каляровая папера на вечках, крапаны абрэз. Бінцікі (6).

Grammatyka polsko-niemiecka, w którey nayduią się prawidła tego języka, różne rozmowy, krótkie powieśći, listy, bayki i satyry : z dykcyonarzykiem zawieraiącym słowa w tey grammatyce zawarte : dla uczącey się młodzi
Сігнатуры літарныя: A(8)-Q(8)
Кустоды
Памылкі друку калонлічб: 1-46, 46 [г. зг. 47], 48-49, 49-50 [г. зг. 50-51], 52-62, 62-125 [г. зг. 63-126], 129-208 [г. зг. 127-206]
Гравіраваная арнаментальная рамка і віньетка на тытульным лісце, застаўкі,…

De institutione grammatica : libri tres
Віньеткі, канцоўкі.
Аправа паўскур. на кардоне.

Opisanie roslin w prowincyi W. X .L. naturalnie rosnących : według układu Linneusza
Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Ll(8)Mm(3)
Кустоды
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, віньетка на тытульным лісце

Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki polityczney, i prawa narodów : dla pożytku publicznego w roku 1785 do druku podana
Сігнатуры: A(8)-Y(8), Zz(2)
Пагінацыя: [1–14], 1–56, 75, 58–99, 110, 101–205, 246, 207–348, [1–10]

Гравіраваная віньетка, арнаментальная рамка на тытульным лісце; застаўкі, канцоўкі, ініцыялы

Gramatyka łaczyńska ad usum Scholarum Piarum
Аўтар вызначаны па бібліяграфіі
Сігнатуры: A(8)-О(8)
Кустоды
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, віньетка на тытульным лісце

De arte rhetorica : libri quinque lectissimis veterum authorum aetatis aureae exemplis illustrati et ad usum candidatorum eloquentiae accommodati
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, размежавальныя арнаментальныя палосы. Тытульны ліст у арнаментальнай рамцы. На тытульным лісце гравіраваная віньетка -- вензель: EH.
Сігнатуры: A(8)-R(3)

Паўскураны пераплёт XIX стагоддзя.

Synod prowincialny ruski w miescie Zamoysciu roku 1720 odprawiony : A w roku 1724 za rozkazem S.K. de propag: F. Lacinskim jezykiem w Rzymie zdruku wyd. / Potym wkrotce z zalecenia J.W.J.X. Leone Kiszki Metropolity caley Rusi na polski przez J.X.Policarpa Filipowicza Z.S. Bazylego w. Opata Pinskiego na leszczu przewiedziony
Віньеткі, канцоўкі.
На форзацы чарн. надпіс: Пожертвование въ библіотеку Полоцкой Семинарiи Архіепископомъ Василіемъ 1876 года мая 12 го.

На форзацы ярлык: Фундаментальная библіотека Витубской Духовной Семинарiи.Шкафъ XLVII. Полка 3 N книги 59;…

Grammatyka francuzka krótko zebrana dla uczących się języka francuzkiego
Сігнатуры літарныя: A(12)-G(12)
Кустоды
Памылка друку калонлічбаў: 1-124, 124 [г. зн. 125], 126-168
На тытульным лісце гравіраваная арнаментальная рамка, выдавецкая марка. Застаўкі, канцоўкі, ініцыял, наборны арнамент

[Grammatyka francuska krótko zebrana]
У бібліяграфіі дано кароткае апісанне выдання
Сігнатуры літарныя: A(8)-H(8)
Кустоды
Гравіраваныя канцоўкі, наборны арнамент

De institutione grammatica : libri tres
Віньетка на тытульным аркушу, застаўкі, канцоўкі.
Аправа скураная на кардоне, кропкавы абрэз.

Sądowy process czyli sposob prawowania się w trybunale y wszystkich subselliach W. X. L. : poprawiony i znaczne pomnozony przydatkiem supplementu, w którym się zawiera zbiór konst: novella legis od początku panowania Nayiaś. Stanisława Augusta, do ostatn. seymu 1780 : tudzież series marszałków W. Trbłu Gł. W. X. L. z wyrażeniem znacznieyszych niektórych przypadków do trybunałów stosuiących się
Сігнатуры літарныя: A(8)-U(8)W(7), A(8)
Кустоды.
Гравіраваная арнаментальная рамка на тытульным лісце, застаўка, канцоўкі.
Памылкі друку калонлічб: 1-126, 126 [г. зн. 127], 127-173 [г. зн. 128-174], 160-314 [г. зн. 175-329]

Mowy postne Massillona : miane przed delfinem, który potem panował we Francyi pod imieniem Ludwika XV
Сігнатуры: (4), A(8)-Y(8), Z(4)
Кустоды
Гравіраваная віньетка на тытульным лісце і лісце з прысвячэннем, застаўкі, канцоўкі, ініцыялы
Друкаваныя маргіналіі

Grammatyka niemiecka podług naylepszego czasow terażnieyszych mowienia y pisania sposobu : dla wygody i pożytku młodzi polskiey w szkołach Akademij Wileńskiey cwiczenia biorącey wydana : z pzrydatkiem wokabuł, rozmów, bajek, listów y maxim do obyczayności słuzących
Сігнатуры літарныя: A(8)-Q(8)
Кустоды
Без пагінацыі
Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, застаўка, канцоўкі, дэкор ініцыялаў, наборны арнамент

Sądowy process czyli sposob prawowania się w trybunale y wszystkich subselliach W. X. L. : krótko zebrany a dla informacyi obywatelów przedrukowany z przydatkiem niektórych ostatniego seymu 1780 roku stosuiących się do processu sądowego ustaw.
Сігнатуры літарныя: A(8)-N(8)
Кустоды
Гравіраваная арнаментальная рамка, віньетка на тытульным лісце, застаўка, канцоўкі, дэкор ініцыяла
Памылка друку калонлічб: 1-126, 126 [г. зн. 127], 127-173, 160-191 [г. зн. 128-206]

Zycie Jezusa Chrystusa / przez Saint-Reala w Języku Francuzkim napisane
Сігнатуры літарныя: А(6)-Z(6), Aa(6)-Ff(6)
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, віньеткі
Кустоды, друкаваныя маргіналіі

Tractatus theologicus dogmatico-scolasticus de religione revelata ejusque regulis nempe sacra scriptura et traditionibus : juxta mentem S.Thomae Angelici et ecclesiae doctoris
На верхнім форзацы гербавы экслібрыс: Biblioteka Zamku Nieswieskiego. На старонцы 19 чырвоная пячатка: Ordynacja Nieświeska Biblioteka № 452.

Sądowy process czyli sposob prawowania się w trybunale y wszystkich subselliach W. Xstwa Litew. : krótko zebrany, a dla informacyi obywatelów  podany z przydatkiem niektórych ostatniego seymu 1780 roku stosuiących się do processu sądowego ustaw
Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, застаўка, канцоўкі, дэкор ініцыяла, наборны арнамент.
Пераплёт XVIII ст.: карычневая скура на кардоне з малюнкам пад "мармур"; чырвоны крапаны абрэз. Бінцікі (4).

Zakon trzeci braci kaznodziejów przez S. Patryarchę Dominika fundowany. : Od piąciu naywyższych kościoła S. Pasterzów Honoryusza III. Grzegorza IX. Innocentego VII. Eugeniusza IV y Benedykta XIII potwierdzony ze wszystkiemi od pierwiastków swoich ustawami, powinnościami, przywileiami, odpustami, z przydatkiem nabożeństwa, dla wygody tercyarzów, opisany. : Za dozwoleniem Zwierzchności.
Сігнатуры літарныя: [](4), А(8)-Z(8), Aa(8)-Hh(2)
Кустоды
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы. Размежавальныя палосы з наборнага арнаменту
Таксама ў змесце: 1. Kalendarz tercyarski; 2. Suplement.

Missale Romanum : ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum / S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum
Тэкст у трайной фігурнай рамцы.
Аправа скур. на кардоне з ціснен. на спінцы.
Грав. ініц., застаўкі, канцоўкі. Грав. у тэксце: На тыт. арк. сюжэтны афорт - Тайная вячэра. 12х16 см; на 42 н/н стар. афорт - Добрая вестка. 31,5х19,5 см; на 40 стар.…

Lusus poetici allegorici : sive elegiae oblectandis animis, et moribus informandis accomodatae : in tres libros, aut decurias tributae
Віньеткі, канцоўка, грав. ініц.
На тытульным аркушы геральдычны штамп.

Zbior rytmow polskich, ktorych celem: poboznosc, moralnosc i krytyka
На тытульным аркушы віньетка, застаўкі, канцоўкі.
На тытульным аркушы штампы: Collegii Vitebscensis Soc: JESU. Dono RP. Ioan Zaranek St.

Kazania / x. Gwillelma Kalińskiego C.M. miane pod czas wielkiego jubileuszu r. 1776
Гравіраваныя ініцыялы, ламбарды, застаўкі, канцоўкі; на тытульным лісце гравіраваная рамка, віньетка.
Пераплёт паўскураны XVIII ст.; на спінцы цісненне з раслінным арнаментам; чырвоны крапаны абрэз; на вечках каляровая папера з раслінным арнаментам;…

Constitutiones examinandae et seligendae in futuris capitulis : sive constitutiones in monasterio Hoscensi formatae, ex decreto novissimi generalis Brestensis capituli pro notitia PP. et FF. provinciae Litvanae vulgatae
На тытульным лісце гравіраваная віньетка (кветка). Гравіраваныя канцоўкі.
Папяровы пераплёт XVIII стагоддзя; на спінцы рэшткі папяровых ярлыкоў. Неабрэзаны экзэмпляр.

Lectiones elementares algebrae et geometriae / R. D. De la Caille
Сігнатуры літарныя: A(4)-Z(4), Aa(4)-Vv(4)Xx(2)
Кустоды
Гравіраваныя застаўка, канцоўкі, ініцыялы, віньетка на тытульным лісце, 6 лістоў табліц
Памылка друку калонлічбы: 1-241, 224 [г. зн. 242], 243-348

Theologia dogmatico-speculativa : [Tractatus 1 - 8]. <br /><br />
Tractatus 8 : De reliquis sacramentis in specie, maxime de poenitentia
Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Ll(8)
Кустоды
Гравіраваныя застаўкі, канцоўка, ініцыял; віньетка на тытульным лісце

Theologia dogmatico-speculativa : [Tractatus 1-8].<br /><br />
Тractatus 4 : De virtutibus theologicis, maxime de fide.
Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Oo(8)Pp(1)
Кустоды
Гравіраваныя застаўка, канцоўкі, ініцыял; віньетка на тытульным лісце
Памылка друку калонлічбы: 1-34, 39 [г. зн. 35], 36-594

Theologia dogmatico-speculativa : [Tractatus 1-8].<br /><br />
Тractatus 3 : De peccatis, gratia et merito.
Гравіраваныя застаўкі, канцоўка, ініцыялы; віньетка на тытульным лісце.
Пераплёт XVIII ст.: карычневая скура на кардоне; на спінцы цісненне золатам; крапаны абрэз. Бiнцiкi (4).

Orationum seu exercitationum oratoriarum : [у 2 ч.]. <br /><br />
Pars. 1 : Sacras orationes complectens.
Пераплёт XVIII стагоддзя: цёмна-карычневая скура на кардоне. На вечках сляпое цісненне - трайная лінейная рамка. На спінцы згаслае цісненне золатам. Бінцікі (5). Кропкавы абрэз.

Constitutiones capituli Basiliani generalis Brestae : A. D. 1772. diebus Febr. celebrati cum synopsi actorum totius capituli pro notitia &amp; commodo provinciae Littvanae vulgatae : Accedunt in Annotationibus subjunctis ea, quae in peculiari eiusdem Provinciae Capitulo constituta sunt, et vim legis pro Provincia habent.
На старонках 85-[86] друкаваны тэкст кірыліцай
Сігнатуры літарныя: A(8)-F(4); памылкі ў нумарацыі
Кустоды, ламбарды
Друкаваныя маргіналіі

Kazania o męce panskiey : od nayswiętszey Maryi Panny Karmelity Bosego z przydatkiem niektorych przygodnych po smierci jego do druku podane
Сігнатуры літарныя: а(4), А(8)-Р(8)Q(3)
Кустоды
Памылкі друку калонлічб: 1-48, 40 [г. зн. 49], 50-57, 59 [г. зн. 58], 58 [г. зн. 59], 60-153, 134 [г. зн. 154], 155-209, 800 [г. зн. 210], 301-309 [г. зн. 211-219], 410-414 [г. зн. 220-224], 315-319…

Rekollekcye duchowne na na ośm dni rozłożone : lubo wszelkiego stanu pobożnym katolikom, osobliwie jednak zakonnym osobom zakonu oyca S. Franciszka służące, dla pociechy y pożytku duszy na pustyni z Bogiem rozmawiającey
Сігнатуры літарныя: A(8)-X(8)Y(7)
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі; рамка на тытульным лісце.

De arte rhetorica : libri quinque, lectissimis veterum auctorum aetatis aurea perpetuisque exeplis illustrati
Кустоды, ініцыялы.
Размежавальныя палосы з наборнага арнаменту.
Пераплёт XVIII стагоддзя: скура на кардоне.

Apparatus eloquentiae : Seu latinorum auctorum aetatis aureae loca exquisitissima
Гравіраваная канцоўка, размежавальныя палосы.
Кустоды, ініцыялы.
Без тытульнага ліста.

Kazania swiąteczne
Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Bb(8)
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, віньетка на тытульным лісце
Памылка друку калонлічбы: 1-326, 427 [г. зн. 327], 428-398

Historya Polska : [у 5 т.]. T. 3
Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(4)
Кустоды
Пагінацыя: [1–4], 1–57, 48, 59–94, 55, 96–115, 126, 117–128, 229–231, 132–178, 279, 180–186, 287, 188–196, 107–108, 199—371, 362, 373–375, [1]
Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, застаўкі,…

Institutiones poeticae et rhetoricae / Auctore R.P. Josepho Juvencio S.J. ad usum gymnasiorum ejusdem societatis
На тытульным лісце гравіраваная віньетка.
Кустоды, ініцыялы.

Lexykon geograficzny : dla gruntownego  poięcia gazet i historyi / z roznych awtorow zebrany, przetłumaczony i napisany przez x. Hilaryona Karpinskiego, Z. S. Bazylego w prowincyi litewskiey kapłana i teologa.
Сігнатуры літарныя: a(4)-b(4), A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Zzz(4), Aaaa(4)-Nnnn(4)Oooo(2)
Кустоды. Гравіраваныя віньеткі, ініцыялы, застаўкі, канцоўкі. Тэкст у 2 слупкі

Aloysii Antonii Verneii Eqvitis Torcqvati archidiaconi eborensis De re logica : libri sex : ad usum clericorum in Seminario Diaeces Vilnensi instituendorum typis mandati
Гравіраваныя ініцыялы, застаўкі, канцоўкі.
Папяровая вокладка, неабрэзаны экзэмпляр. Вокладка наклеяна на старонкі польскамоўнага старадрука.

Institutiones poeticae : item ex classicis auctoribus selecta, quae in schola humanitatis proelegi solent : аd usum scholarum  Societatis Jesu provinciae Masoviae
Сігнатуры літарныя: A(4)-N(4)O(6), A(8)-B(4), A(8)-B(4), P(6), P(8)-Q(4), A(8), A(8)
Кустоды
Пагінацыя асобная
Памылка друку калонлічб: 1-164, 560 [г. зн. 165], 166-168, 964 [г. зн. 169], 170-214, 215 (у перавёрнутым выглядзе), 216-220, 23, [1],…

Tractatus theologicus historico-critico-dogmaticus : de divini verbi incarnatione : scholastica methodo in gratiam Seraphicae juventutis dispositus
Гравіраваныя канцоўкі. На тытульным лісце размежавальная паласа з наборнага арнаменту.
Пераплёт XVIII стагоддзя: скура на кардоне; на спінцы згаслае цісненне золатам -- раслінны арнамент. Бінцікі (6). Абрэз фарбаваны чырвоным.

Tractatus theologicus historico-critico-dogmaticus : de divini verbi incarnatione : scholastica methodo in gratiam Seraphicae Juventutis dispositius
Гравіраваныя канцоўкі. На тытульным лісце размежавальная паласа з наборнага арнаменту.
Пераплёт XVIII стагоддзя: скура на кардоне; згаслае залатое цісненне на спінцы (раслінны арнамент); абрэз фарбаваны чырвоным. Бінцікi (5).

Lexykon geograficzny : dla gruntownego poięcia gazet i historyi / z roznych awtorow zebrany, przetłumaczony i napisany przez x. Hilaryona Karpinskiego, Z. S. Bazylego w prowincyi litewskiey kapłana i teologa
Гравіраваныя віньеткі, ініцыялы, застаўкі, канцоўкі
Кустоды. Тэкст у 2 слупкі.

Tractatus de vera religione : ad usum seminariorum editus
Гравіраваныя ініцыялы, застаўкі, канцоўкі. Ламбарды. Размежавальныя палосы з наборнага арнаменту.

O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześciańskich : [у 3 ч.]. Część 1 : Różne, i ne tylko zakonnikom Societ: Jesu , lecz i wszytkim w swym stanie Panu Bogu wiernie służyć pragnącym, wielce pożyteczne, i potrzebne sposoby nabywania cnot i doskonałośći w sobie zamykająca.
Кустоды.
Друкаваныя маргіналі.і
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыял.
Паўскураная аправа XVIII ст.: спінка, ражкі, на спінцы сляпое цісненне, бінцікi (4).

Szkoła Bazylianska zamykająca nauki dla dobrego wychowania nowiciuszow i professow Z. S.Bazylego W. / przez Jmci xiędza Piotra Mennitego ...  włoskim językiem wydana
Сігнатуры літарныя: A(4)-Z(4), Aa(4)-Xx(4)
Памылкі друку калонлічб: 1-227, 224 [г. зн. 228], 229-290, 191 [г. зн. 291], 292-293, 295 [г. зн. 294], 294 [г. зн. 295], 296, 296-332 [г. зн. 297-333], 338-339 [г. зн. 334-335], 335-367 [г. зн.…

Historya polska z opisaniem rządu i urzędów polskich
Сігнатуры: A(8)-R(8)
Кустоды
Пагінацыя: 1-14, [1], 15-47, [1], 48-68, 65-66, 71-109, [2], 110-153, 144-147, 158-228, 226, 230-270
Гравіраваныя канцоўка, наборны арнамент

Dissertatio theologica critico-historico-dogmatica de generalibus conciliis : in gratiam seraphicae juventutis scholastica methodo disposita
На адвароце тытульнага ліста герб Сaroli Karpi з эпіграмай; на 6 н/н старонцы вензэль: FCS. Ініцыял, застаўка, канцоўка, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту.
Пераплёт XVIII стагоддзя: карычневая скура на кардоне; на спінцы згаслае цісненне…

Tractatus theologicus historico-critico-dogmaticus : de sacra scriptura utriusq; testamenti adversus haereticos variorum saeculorum, praesertim vero praesentis nostri sectarios : ex variis gravissimis, probatissisq; authoribus collectus.
Гравіраваныя канцоўкі, на тытульным лісце размежавальная паласа з наборнага арнаменту. На адвароце тытульнага ліста гравіраваны герб Сапегаў з эпіграмай.
Паўскураны пераплёт XVIII стагоддзя. На скураных ражках трайное лінейнае сляпое цісненне. На…

Ad illustrissimum excellentissimum ac reverendissmum dominum Dei et Apostolicae Sedis
Вых. данные в форме ориг.: AD//ILLUSTRISSIMUM EXELLENTISSIMUM//AC//REVERENDISSMVM//DOMINUM//Dei et Apostolicae Sedis//Gratia//EPISCOPUM VILNENSEM//IGNATIUM//JACOBUM//de supremis ducibus roxolanis//MASSALSKI//circa//FINEM MISSIONIS//DOMINICAE//Vilnae…

Katechizm Rzymski : z dekretu S. Koncilium Trydentskiego za rozkazem S. Piusa  V. Papieza po łacinie wydany
Кустоды.
Друкаваныя маргіналіі.
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыял.
На тытульным лісце прысвячэнне: ... xiędzu Felicianowi Wołodkowiczowi Arcybiskupowi Metropolicie Kiowskiemu Biskupowi Włodzimirskiemu y Brzeskiemu ...
Пераплёт XVIIIст.…

Roszczka Aaronowa : w arce naylicznieyszych łask boskich zamknięta : naywonnieyszemi zawsze kwitnąca cnotami nayjaśnieysza nieba y ziemi królowa ... Marya panna, w uroczystych festach swoich, przed polskim światem kazaniami
Кустоды.
Друкаваныя маргіналіі.
Гравіраваныя ініцыялы, застаўкі, канцоўкі, ініцыялы. На старонцы [3] гравіраваны герб Вальдштэйнаў.
Пераплёт XVIII ст.: скура на кардоне; на вечках і спінцы сляпое рамачнае лінейнае цісненне; сіні крапаны абрэз.…

Dissertatio theologica scholastico-dogmatica de indulgentiis in gratiam seraphicae juventutis concinnata : de indulgentiis : in gratiam seraphicae juventutis concinnata
Гравіраваныя застаўка, ініцыялы. Размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. Кустоды.
Паўскураны пераплёт XVIII стагоддзя. Абрэз фарбаваны жоўтым. Бінцікi (3).

Katechizm Rzymski : z dekretu S. Koncylium Trydentskiego za rozkazem S. Piusa  V. Papieza połacinie wydany
Выданне апісана па бібліяграфіі, дзе дадзены 2 варыянта апісання, у тым ліку варыянт з аўтарам: Kuczborski Walenty.
Кустоды.
Памылкі друку калонлічб: 1-42, 34-47 [г. зн. 43-56], 57-214, 251 [г. зн. 215], 216-304
Друкаваныя…

Binae dissertationes theologicae historico-critico-dogmaticae : altera de invocatione et adoratione sanctorum, nec non eorum imaginibus, ac reliquijs : altera vero de symbolis catholicae fidei, ex gravissimis, atque probatissimis authoribus : in gratiam seraphicae juventutis collectae, atque scholastica methodo dispositae
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі. На тытульным лісце размежавальная паласа з наборнага арнаменту.
Паўскураны пераплёт канца XVIII ст. На спінцы сляпое цісненне -- раслінны арнамент. На вечках папера з малюнкам. Бінцікi (2). Чырвоны кропкавы абрэз.
У…

Tractatus theologicus historico-critico-dogmaticus de sacra scriptura utriusq; Testamenti adversus haereticos variorum saeculorum, praesertim vero praesentis nostri sectarios, ex variis gravissimis, probatissimisq Authoribus collectus, in gratiam seraphicae juventutis scholastica methodo dispositus Opera patris fratris Bonaventurae Bujalski
Сігнатуры: (4), (4), A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Iii(4), (4)
На адвароце тытульнага ліста гравіраваны герб Сапегаў з эпіграмай. Канцоўкі. Размежавальныя палосы з наборнага арнаменту

Praelectiones mathematicae : ex Wolfianis elementis adornatae, atque sic usui auditorum matheseos accomodatae ...: [T. 1]. Qui commentationem de methodo mathematica arithmeticam, geometriam, trigonometriam planam et analysim complectitur : [elementa arithmeticae].
Кустоды. Друкаваныя маргіналіі. Гравіраваныя ініцыялы, застаўкі, канцоўкі.
Пераплёт XVIII ст.: цёмна-карычневая скура на кардоне. Бінцікі (3).

Orationes quatuor : ex quibus duae de causis exigui progressus in literis antequam studia repeterentur, duae vero de beata Catharina virgine ejus festo die ad senatum caeterosque academicos publice ab eodem habitae.
Аправа скураная на кардоне са сляпым раслін. ціснен. на спінцы. Абрэз фарбаваны чырвоным.

O postępowaniu w doskonałości i cnotach zakonnych : [у 3 ч.].  Część 3 : Mówi o ćwiczeniu się w cnotach do stanu zakonnego należących, i o innych rzeczach do dostąpienia doskonałości pomocnych.
Апісанне складзена па бібліяграфіі
Сігнатуры літарныя: A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Bbb(4)Ccc(3)
Кустоды. Друкаваныя маргіналіі
Гравіраваныя канцоўкі, ініцыял, размежавальныя палосы

Przewodnik do oyczyzny niebieskiey : zawierający w sobie regułe trzeciego zakonu O. S. Franciszka braci pokutujących, przywileje tego zakonu y odpusty, roczny kalędarz swiętych niektórych tercyarzów, wiadomość takze o znacznych osobach w tym zakonie, z medytacyami za każdy dżień miesiąca y nabożeństwem zwyczajnym tercyarskim $ena trzy części rozdzielony, a dla wygody tychże braci y siostr pokutujących trzeciego zakonu O. S. Franciszka, naybarziey w domach swych mieszkających, do druku podany, od Prowincyi Litewskiey OO. Obserwantów, nazwanych w Polszcze y Litwie Bernardynów.
Кустоды. Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі.
Паўскураная аправа XIX стагоддзя. На верхнім вечку наклеяны напаўсцёрты гравіраваны выдавецкі знак.
Пераплёт XVIII стагоддзя: карычневая скура на кардоне; на вечках сляпое цісненне - прамавугольная лінейная…

Commentariolum philosophiae, logicae scilecet, metaphysicae, physicae generalis &amp;t particularis
Гравіраваныя ініцыялы, віньеткі, канцоўкі; на 3 н/н стар. герб: Georgio Montwid Biallozor.
Аправа папяровая на кардоне.

Absurda jansenistica seu sceleratus per gratiam Paschasii Quesnelli Jansenistarum Antesignani ab omni culpa &amp; paena immunis, uti evidentissime demonstrat sequens dialogus seu colloqium theologi Catholici cum Jansenista : nunc primum latine expositum
Ламбарды, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту.
Паўскураны пераплёт канца XVIII -- пачатку XIX ст.: кардонныя вечкі, абклееныя паперай, скураная спінка.

Artykuły woienne : powagą Rzeczy Pospolitey, krolow polskich, y hetmanow W. X. Litt. rożnymi czasy ustanowione
Кустоды, друкаваныя маргіналіі.
Гравіраваная застаўка, канцоўкі. На адвароце тытульнага ліста гравіраваны герб Радзівілаў.
На старонцы пасля тытульнага ліста прысвячэнне: Do ... Michała Kazimierza Radziwiłła, Wojewody Wileńskiego Hetmaná Wielkiego…

Ianina zwycieskich tryumfow, dzielami y heroicznym mestwem Jana III : Krola polskiego na Marsowym Polu nayiasnieyszy po przelomaney Ottomankiey y Tatarskiey potencyi. Niesmiertelnym wiekom do druku podany.
Застаўкі, канцоўкі. У тэксце грав. іл., на 3 н/н стар. дрэварыт портр. Joan.III і ягоная жонкі. На адв. тыт. арк - дрэварыт гербу Jana пад каронай у атачэннi пальмавых лістоў; На 4 н/н стар. дрэварыт з сімваламі каралеўскай улады; На 45 стар.-…

Komedye y tragedye przednio-dowcipnym wynalazkiem wybornym wiersza kształtem, bujnośćią  rzeczy, y poważnymi przykładami znamienite
Кожная п'еса мае асобны тытульны ліст і самастойную сігнатуру.
Пагінацыя прастаўлена ад рукі. Кустоды.
Аправа: скура на кардоне, на спінцы і вечках залатое цісненне, сіні крапаны абрэз, каптал, на форзацы каляровая папера.

Ierosolymitana peregrinatio
Сігнатуры літарныя: А (4)-Т (4), V (4)-Z (4); Aa (4)-Rr(4).

Reflexye duchowne na mądre o próżnośći światowey króla Salomona zdanie, Oraz na krótkość życia ludzkiego, y wszystkich rzeczy przemijaiących, śmierć, sąd straszny, wierność szczęśliwą y nieszczęśliwą; z przydatkiem żalu y lamentów grzesznika biorącego w rązsądną uwagę też same w wyrażonych punktach reflexye : tudźież okrutną mękę Pańską, krótkim polskiego rytmu nowo inwentowanym stylem objaśnione
Сігнатуры: А(6), A(8)-M(8), N(2)
Кустоды.
Гравіраваныя застаўкі, канцоўка, наборны арнамент. На абароце с. А(2) герб Радзівілаў.
Друкаваныя маргіналіі.
Пагінацыя: [1–12], 1–113, 141, 115–156, 167, 158–159, 150, 161–193, [1–3].
На с. А(2)…

Katechism rzymski : abo krótka nauka katolicka wszystkim chreścianom do zbawienia naypotrzebnieysza
Сігнатуры літарныя: A(4)-H(4)I(3). Кустоды
Гравіраваныя канцоўкі, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту.

Kazania na niedziele całego roku y święta $enauki wielce do zbawienia potrzebne zawierające : [у 2 ч.]. Część 2 : Od wniebowstąpienia pańskiego do adwentu : z przydatkiem katechizmu Bellarmina kardynała, po włosku wydanego z roskazu oyca św. papieża Klemensa VIII.
Сігнатуры літарныя: A(4)-Z(4), Aa(4)-Rr(4).
Кустоды. Гравіраваныя канцоўкі, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту.

Rekollekcye duchowne na ośm dni rozłożone : lubo wszelkiego stanu pobożnym katolikom, osobliwie jednak zakonnym osobom zakonu oyca S. Franciszka służące, dla pociechy y pożytku duszy na pustyni z Bogiem rozmawiającey
Сігнатуры літарныя: A(8)-P(8)Q(4).
Кустоды. Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. На старонцы [87] гравюра з выявай укрыжавання Хрыста (Dzień siodmy).

Monita generalia de officiis confessarii
Застаўкі, гравираваныя ініцыялы, канцоўка.

Reguły Societatis Jesu
Кустоды. На тытульным лісце гравіраваная віньетка: літары IHS (Iesus Hominum Salvator) у авальнай арнаментальнай рамцы; застаўка, канцоўкі.

Peregrynacya Albo Pielgrzymowanie do Jeruzalem Ziemie Swiętey
Кустоды. Сігнатуры літарныя: A(4)-Z(7), Aa (4)-Ii(4).
Гравюры: на адвароце тытульнага аркуша дрэварыт: партрэт Мікалая Крыштофа Радзівіла (140×110); на с. 1 гравіраваны ініцыял, на с. 354 гравіраваная канцоўка.

Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie Warszawskim dany roku tyśiąc pięćset ośmdźieśiątego pierwszego
Сігнатуры: A(4)-D(4). Кустоды
Гравіраваная застаўка, канцоўка, на тытульным лісце герб Рэчы Паспалітай. Друкаваныя маргіналii.
View all 268 items