Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego : naprzód za naiaśnieyszego hospodara króla jegomości Zygmunta III w Krakowie w roku 1588 : drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody y rożnice Statutów Koronnych y W. X. L. $etrzeci raz za naiaśnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem konstytucyi od roku 1550 do 1647 : czwarty raz za naiaśnieyszego króla jegomości Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1698 z przyłożeniem pod artykuły konstytucyi seymowych od seymu roku 1550 aż do seymu roku 1690 oboygu narodom służących (textu samego niwczym nie naruszaiąc) :teraz zaś piąty raz za szczęśliwie panuiącego naiaśnieyszego króla jegomości Augusta Trzeciego przedrukowany

Dublin Core

Title

Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego : naprzód za naiaśnieyszego hospodara króla jegomości Zygmunta III w Krakowie w roku 1588 : drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody y rożnice Statutów Koronnych y W. X. L. $etrzeci raz za naiaśnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem konstytucyi od roku 1550 do 1647 : czwarty raz za naiaśnieyszego króla jegomości Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1698 z przyłożeniem pod artykuły konstytucyi seymowych od seymu roku 1550 aż do seymu roku 1690 oboygu narodom służących (textu samego niwczym nie naruszaiąc) :teraz zaś piąty raz za szczęśliwie panuiącego naiaśnieyszego króla jegomości Augusta Trzeciego przedrukowany

Description

Кустоды. Гравіраваныя застаўкі, канцоўкi, iніцыялы, тытульны ліст у арнаментальнай рамцы, на абароце тытульнага ліста герб Рэчы Паспалітай.
Друкаваныя маргіналii.
Сігнатуры: )a1( - )a2(, A(2)-D(2), A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Ddd(4), Eee(3), A(2)-N(2), A(2)-E(2).

Date

Contributor

Радзівілы (нясвіжска-алыцкая галіна роду)

Relation

Канвалют. Таксама ў гэтам пераплёце: 1. Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie Warszawskim dany roku tyśiąc pięćset ośmdźieśiątego pierwszego. — W Wilnie : w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1744; 2. Konstytucye seymu walnego ordynaryinego sześćniedzielnego w Grodnie roku pańskiego 1726, dnia 28 września złożonego. — [Varsaviae : Typis S. R. M. Scholarum Piarum, 1726]; 3. Porządek sądzenia spraw Trybunału Głównego W. X. L. napisany roku 1726, miesiąca maja, dnia 15. — [W Wilnie : w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1726]; 4. Instruktarz celny W. X. L. — [W Wilnie, 1733]

Format

[22], [20], 421, [1], 54 c. 2° (32 см)

Identifier

096/4957К

Geolocation

Item Relations

This item has no relations.