Browse Items (1 total)

  • Tags: царкоўная ўлада

094_18410.pdf
Застаўкі, грав. ініц. На адв. тыт. арк. - герб. – Бібліяграфія: Bibliografia polska / przez K. Estreichera. Cz. 3 : (Obejmująca druki stóleci XV―XVIII w układzie abecadłowym). T. 19 (30) : Su―Sz. Kraków : wydanie Akademii Umiejętności, 1934. C. 158 ;…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2