Biblia święta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie z żydowskiego, greckiego y łacińskiego, nowo na polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone

Dublin Core

Title

Biblia święta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie z żydowskiego, greckiego y łacińskiego, nowo na polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone

Date

Relation

Электронная копия заимствована из электронной библиотеки Польши «Polona». Оригинал находится в фонде Национальной библиотеки Польши.

Item Relations

This item has no relations.