Życia Sapiehów y listy od monarchów, książąt y różnych panujących do tychże pisane : [у 3 т.]
T. 2 : [Życie Jana Piotra Sapiehy].

Dublin Core

Title

Życia Sapiehów y listy od monarchów, książąt y różnych panujących do tychże pisane : [у 3 т.]
T. 2 : [Życie Jana Piotra Sapiehy].

Description

Назва тома паказана на шмуцтытуле. ― Сігнатуры літарныя: A(4)-Z(4), Aa(4)-Qq(4), Aaa(4)-Ccc(4). ― Кустоды. ― Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, застаўкі, канцоўкі, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. ― На старонках [3-8] прысвячэнне: Do … xiążęcia JMci Nestora Kazimierza Sapiehy … – Паўскураны пераплёт XIX ст. : спінка, ражкі; на спінцы сляпое цісненне з раслінным арнаментам; на вечках каляровая папера; карычневы крапаны абрэз. Бінцікі (5) (BY-HM0000:094/3374). – Дэфектны асобнік: адсутнічаюць 6 ненумараваных старонак у канцы кнігі са зместам і памылкамі друку (BY-HM0000:094/3374). – Паўскураны пераплёт XVIII-XIX стст. : спінка, ражкі; на спінцы залатое цісненне; на вечках каляровая папера; карычневы крапаны абрэз (BY-HM0000:094/3220). – Дэфектны асобнік: адсутнічаюць 4 ненумараваныя старонкі пасля тытульнага ліста; 6 ненумараваных старонак са зместам і памылкамі друку ўклеяны перад старонкай 1; скура на спінцы пашкоджана жучком (BY-HM0000:094/3220). – Пераплёт (картанаж) XIX ст. (BY-HM0000:094/3671). – Дэфектны асобнік: адсутнічае спінка, папяровае пакрыццё вечак; пераплёт пашкоджаны жучком; цвіль (BY-HM0000:094/3671). – Паўскураны пераплёт XIX ст. : спінка; на спінцы сляпое цісненне (BY-HM0000:094/3737). – Дэфектны асобнік: адсутнічаюць старонкі 225-232, тэкст адноўлены на ўклеяных лістах ад рукі; адсутнічае шмуцтытул; верхняя частка тытульнага ліста з назвай выдання адрэзана, замест яе ўклеяна частка шмуцтытула з назвай тома; сцёрты нумар тома на тытульным лісце, старонцы 24 ў канцы кнігі (BY-HM0000:094/3737). – На спінцы наклейка с запісам чарнілам: Kognowicki. Życie Piotra Sapiehy. Warszawa. 1791 (BY-HM0000:094/3220). – Шматлікія падкрэслівання алоўкам ў тэксце (BY-HM0000:094/3737). – На форзацных лістах, старонках 51, 124 авальная пячатка: Витебская ученая архивная комиссия (BY-HM0000:094/3220). – На форзацных лістах, тытульным лісце, старонцы пасля тытульнага ліста, старонках 71, 145, 171 пячатка: Ksęgozbiór K. Zmigrodzkiego № (BY-HM0000:094/3220). – На тытульным лісце круглая пячатка: F. S (BY-HM0000:094/3220). – На спінцы наклеяны бібліятэчны ярлык (BY-HM0000:094/3220). – На верхнім форзацы неразборлівы запіс чарнілам: A…aramski (?) (BY-HM0000:094/3737). – На тытульным лісце, ненумараваных старонках пасля тытульнага ліста, старонках 91, 153, 191, 225, 252, 320,23, ніжнім форзацы круглая пячатка: Z. H. R. Komenda hufca Prużańskiego. На тытульным лісце штамп: Z. H. R. Komenda hufca Prużańskiego (BY-HM0000:094/3737). – На тытульным лісце неразборлівы запіс чарнілам: P. A…(?) (BY-HM0000:094/3671).

Date

Format

1791. — [10], 320, 24, [6] c.

Identifier

094/3220*094/3374*094/3671*094/3737

Item Relations

This item has no relations.