Kazania na post : [у 3 т.]
T. 3. ― 1793.

Dublin Core

Title

Kazania na post : [у 3 т.]
T. 3. ― 1793.

Date

Relation

Канвалют. Таксама ў гэтым пераплёце: 1. Godlewski, R. Kazanie w dzień pogrzebu Jasnie Wielmożney Jeymości pani Karoliny z Steckich Oskierczyney Marszałkowey Mozyrskiey. — W Wilnie : w Drukarni XX. Bazylianów, 1788; 2. Runowski, P. Kazanie na pogrzebie ciała świętey pamięci wielmożnego Jmci pana Aloizego Wołodkowicza Woyskowicza Mińskiego. — W Wilnie : w Typografii J. K. M. y Rzeczypospolitey u XX. Scolarum Piarum, 1778; 3. Lindenrogk, S. Mowa w dzień doroczny urodzin Jaśnie Wielmożnego J. pana Alexandra Michała Albrychta Wincentego Hrabi Poceja Strażnikowicza W. X. L. — W Wilnie : w Drukarni Królewskiey przy Akademii, 1787; 4. Bukaty, K. A. Kazanie Kazimierza Aloyzego Bukatego o czci domów bożych przy uroczystym poświęceniu kościoła. — W Wilnie : w Drukarni Królewskiey Akademickiey, 1777.

Format

1793. — [2], 349, [1] c.

Identifier

094/18548

Item Relations

This item has no relations.