Traktament feralny, zbawicielowi panu, od zlosliwey Jerozolimy y niezboznych grzesznikow wystawiony : Albo kazania postne na dyscyplinach niedzielnych w kosciele varszawskim wielebnych oycow scholarum piarum. … Pewnwmu szlachcicowi polskiemu, prawowiernemu katalikowi Rzymskiemu dedykowane

Dublin Core

Title

Traktament feralny, zbawicielowi panu, od zlosliwey Jerozolimy y niezboznych grzesznikow wystawiony : Albo kazania postne na dyscyplinach niedzielnych w kosciele varszawskim wielebnych oycow scholarum piarum. … Pewnwmu szlachcicowi polskiemu, prawowiernemu katalikowi Rzymskiemu dedykowane

Description

Грав. ініц., застаўкі, віньеткі. – Estr. XXXIII, 176; Cepiene, 3063. – Чарн. запіс (BY-HM0000:094/18433). – Аправа паўскур з ціснён.сляпой рамкай на вечках, пашкоджана жучком, абрэз фарбаваны чырвоным (BY-HM0000:094/18433). – На форзацы чарн.: Ex libris R.P. Benedi: Zac … iewicz Ad? S:B:M:; По описи N 93.; на тыт. арк.: Ex libris Casimiri Paprocki(?) Enf(?) Vitebs (BY-HM0000:094/18433).

Publisher

Date

Format

[29], 145 p. : Кустоды ; 4о.

Identifier

094/18433

Item Relations

This item has no relations.