Kazanie X. Karpowicza Archidiakona Smolenskiego, Proboszcza Prenskiego, Theologii y Pisma S. w szkole Gł: Lit: professora : na pierwszym zafundowaniu Powiatu Preńskiego, i rozpoczęciu pierwszych Seymikow w Kościele Porafialnym Preńskim 14. Lutego, 1792 roku

Dublin Core

Title

Kazanie X. Karpowicza Archidiakona Smolenskiego, Proboszcza Prenskiego, Theologii y Pisma S. w szkole Gł: Lit: professora : na pierwszym zafundowaniu Powiatu Preńskiego, i rozpoczęciu pierwszych Seymikow w Kościele Porafialnym Preńskim 14. Lutego, 1792 roku

Description

Сігнатуры літарныя: [1], A(3), B(4)-Е(4). ― Ламбарды. ― Гравіраваныя застаўка, канцоўка, ініцыял, віньетка на тытульным лісце, размежавальныя палосы. - На тытульным лісце запіс чарнілам: dr. Jp. Mił[…]wski.

Date

Relation

Алігат. Прыплецена да: Sessya publiczna Uniwersytetu i Akademii Wilenskiey w Dzien Uroczystego w Wilnie Obchodu koronacyi Nayiasnieyszego i Samowładnącego Jmperatora Całey Rossyi Alexandra I. w Wilnie, 1801. – На тытульным лісце запіс чарнілам: dr. Jp. Mił[…]wski (BY-HM0000:096/4891).

Format

[2], 38 с. ; 8° (19 см).

Identifier

096/4891

Item Relations

This item has no relations.