Zbiór mów i piśm niektórych w czasie seymu stanów skonfederowanych : [mowy: Kazimierza Sapiehy, generała artyleryi, marszałka konfederacyi W. X. L. Ignacego Potockiego, podskarbiego W. X. L., Michała Ogińskiego, hetmana W. X. L., Józefa Czartoryskiego, stolnika Litewskiego, Michała Zaleskiego woyskiego W. X. L., posła woiewództwa Trockiego, Michała Wandalina Mniszcha, marszałka Wielkiego Koronego, Tomasza Wawrzeckiego, podkomorzego Kowieńskiego, Ignacego Masalskiego, biscupe Wileńskiego, Tyszkiewicza, posła Żmudzkiego etc.] : [у 12 т.]

Dublin Core

Title

Zbiór mów i piśm niektórych w czasie seymu stanów skonfederowanych : [mowy: Kazimierza Sapiehy, generała artyleryi, marszałka konfederacyi W. X. L. Ignacego Potockiego, podskarbiego W. X. L., Michała Ogińskiego, hetmana W. X. L., Józefa Czartoryskiego, stolnika Litewskiego, Michała Zaleskiego woyskiego W. X. L., posła woiewództwa Trockiego, Michała Wandalina Mniszcha, marszałka Wielkiego Koronego, Tomasza Wawrzeckiego, podkomorzego Kowieńskiego, Ignacego Masalskiego, biscupe Wileńskiego, Tyszkiewicza, posła Żmudzkiego etc.] : [у 12 т.]

Description

T. 8.

Date

Format

[2], 349, [1] c

Identifier

094/14462

Item Relations

This item has no relations.