[Biblia]. Wthore księgi Lukasza Swiętego.

Dublin Core

Title

[Biblia]. Wthore księgi Lukasza Swiętego.

Description

Заглавие на первой странице: Назва: // Wthore ksiegi Lukasza swietego// ktorychnapis iest// Dzieie abo Sprawy Apostolskie// krotkiemi wyklady obiasnione//. W Brzesciu Litewskiem drukowano,// Roku.1566.dnia dwu-//dziestego trzeciego// Czerwca//. ― Фаліяцыя. ― Арнамент: ксілаграф.застаўкі, канцоўкi, iніціялы. ― Гатычны шрыфт. ― Старонкi ў падвойных лінейных рамках. ― Прысвячэнне Мікалаю Радзівілу. – У змесце: арк.2-3а нн.: подпіс: "Tomasz Falconius zbracia swa". на 3б-4 нн.л.верш: "Do iego ksiazecey milosci Pana Mikolaia Radziwila,woiewody Wilenskiego.etc.",подпіс: "…Cypryan Bazylik". тут жа верш без подпісу з прысвячэннем Мікалаю і Кшіштофу Радзівілам.На аб 4 нн.арк.: "Do laskawego czytelnika.Stanislaw Zuk". – Бібліягр.: Estr.T.13,s.29. – У канцы кнігі аркуш з тэкстам зместу рукап. памет на польскай мове (BY-HM0000:096/5493К). – Пры рестаўрацii парушана фаліяцыя. (BY-HM0000:096/5493К). – Скураная аправа. Рэстаўрацыя 80-х гадоў. Абрэз месцамі пафарбаваны чырвоным колерам. (BY-HM0000:096/5493К). – Шматлікія запісы па тэксце на пол.мове: л.1,2,4нн.,1,88,3,4,5,7,8б,10,11,20,28,38,45,50-55,59б-64,66-78,81,82,95,97.На аб. тыт.арк.паметка алоўкам: С.8072; Estr.ХIII.29.На пустым лісце ў канцы кнігі надпiс светла-карычневым атрамантам: Bibliot.Synodi Evang.-Reform.Vilnensis.Cat.I.A.N 154. (BY-HM0000:096/5493К). – Папера ў рагах.Вадзяны знак: кабан(cвіння). (BY-HM0000:096/5493К). – Штампы: 1. На тыт.арк.: Bibliot.Evang.-Reform.Vilnensis ; 2. На тыт. , 44аб.i 50 арк.: Wilenski Synod Ewang.Reform.

Date

Format

4 нн.,1-2, 87 - 92, 3, 3-50, 52, 55, 53 - 85, 85, 54, 95 - 97 л. : Сігнатуры: A-Q(5) ; 2o.

Identifier

096/5493К

Item Relations

This item has no relations.