Kazania na uroczystosc Przenayswiętszey Troycy : miane w Wilnie roku 1795. w Kosciele Swiętey Tróycy

Dublin Core

Title

Kazania na uroczystosc Przenayswiętszey Troycy : miane w Wilnie roku 1795. w Kosciele Swiętey Tróycy

Description

Сігнатуры літарныя: [1], A(4)-Е(4), [1]. ― Кустоды, ламбарды. ― Гравіраваныя застаўка, канцоўка, рамка на тытульным лісце, размежавальныя палосы. ― Алігат. Прыплецена да: Sessya publiczna Uniwersytetu i Akademii Wilenskiey w Dzien Uroczystego w Wilnie Obchodu koronacyi Nayiasnieyszego i Samowładnącego Jmperatora Całey Rossyi Alexandra I. w Wilnie, 1801. – Бібліяграфія: Estreicher, Karol. Bibliografia polska / przez K. Estreichera. Cz. 3 : (Obejmująca druki stóleci XV―XVIII w układzie abecadłowym). T. 20 (31) : Т. ― Kraków : wydanie Akademii Umiejętności, 1936. C. 210. – На тытульным лісце ўладальніцкі запіс чарнілам: Ex Libris Pris Eli[.] Mickiewicz Contoris Ordinarij Conty […] (BY-HM0000:096/4891).

Date

Format

[4], 40 с. ; 8° (19 см).

Identifier

096/4891

Item Relations

This item has no relations.