Kazanie o Odpustach : Miane Na Uroczystosc Zwaną Porciunkuła Czyli Panny Maryi Anielskiey w Kościele XX. Bernardynów w Wilnie Roku 1795

Dublin Core

Title

Kazanie o Odpustach : Miane Na Uroczystosc Zwaną Porciunkuła Czyli Panny Maryi Anielskiey w Kościele XX. Bernardynów w Wilnie Roku 1795

Description

Сігнатуры літарныя: A(4)-G(2). ― Кустоды. ― Гравіраваныя застаўка, канцоўка, ініцыял, рамка і раслінная віньетка на тытульным лісце. ― Алігат. Прыплецена да: Sessya publiczna Uniwersytetu i Akademii Wilenskiey w Dzien Uroczystego w Wilnie Obchodu koronacyi Nayiasnieyszego i Samowładnącego Jmperatora Całey Rossyi Alexandra I. w Wilnie, 1801. – Бібліяграфія: Estreicher, Karol. Bibliografia polska / przez K. Estreichera. Cz. 3 : (Obejmująca druki stóleci XV―XVIII w układzie abecadłowym). T. 20 (31) : Т. ― Kraków : wydanie Akademii Umiejętności, 1936. C. 210. – Дэфектны экзэмпляр: шматлікія плямы ад вады (BY-HM0000:096/4891). – На тытульным лісце запіс чарнілам: Ex Libris Pris Eli[.] Mickiewicz (BY-HM0000:096/4891). – На с. 19 авальная пячатка: Bibliotheca Seminarii Mohiloviensis (BY-HM0000:096/4891).

Date

Format

[2], 50 с. ; 4° (19 см).

Identifier

096/4891

Item Relations

This item has no relations.