Browse Items (654 total)

096_5350_1.pdf
Гравіраваныя канцоўкі. ― Тэкст у рамцы. Пераплёт канца XIХ стагоддзя: скура на кардоне, залаты абрэз. Блінтавое цісненне на вечках — крыж і рамка з раслінным арнаментам; залатое цісненне на спінцы — назва кнігі і кветкавы арнамент, на вечках —…

Выходные сведения в форме оригинала, титульный лист: Н[е]бо новое // з новыми звездами // сотворенное, // То есть, // Пребл[аго]с[ло]венная Д[е]ва М[а]риа Б[огороди]ца // з чудами своими, // Составленное трудолюбием иеромон[аха] // Иоаникиа //…

ch_41.pdf
Сігнатуры: А(2)-D(2), Е(1). Кустоды. Без пагінацыі. ― Гравіраваныя застаўкі, ініцыялы, канцоўка, наборны арнамент, гербы. Дэфектны экзэмпляр: адсутнічае апошні ліст. Ліст з сігнатурай E(1) рэстаўраваны, падклеяны паперай (BY-HM0000:094/1615K). – На…

ch_10.pdf
Сігнатуры: A(2)-E(2). Кустоды. Без пагінацыі. ― Гравіраваныя застаўкі, ініцыялы, канцоўка, герб на адвароце тытульнага ліста. ― – Дэфектны экзэмпляр: лісты падраныя, месцамі падклеяны паперай, бурыя плямы (BY-HM0000:094/1615K). – На апошняй старонцы…

096_7441.pdf
Сігнатуры: [](2), A(4)-Z(4), Aa(4)-Qq(4). Кустоды. Гатычны шрыфт. ― Пагінацыя: [1-4], 1-65, 67-76, 78-136, 136-234, 255-294, 275, 299, 297-312, 314-342. Памылкі друку калонлічб. ― Гравіраваная канцоўка, ініцыял, наборны арнамент. – Бібліяграфія:…

ch_5.pdf
Віньетка на тыт. арк., застаўкі, канцоўка. – Приплетено к: Rekollekcye duchowne na osm dni rozlozone

094_18540.pdf
Віньеткі, канцоўка. ― На шмуцтыт.: Wiek Ludwika XIV. – Бібліягр.: Estr. Chronol., 671. – Аправа паўскур. на кардоне (BY-HM0000:094/18575).
T. 1. – 1793.

094_18540.pdf
Віньеткі. – Бібліягр.: Estr. Chronol, 505. – Аправа з каляровай паперы (BY-HM0000:094/18540). – На тыт. арк. чарн. паметы: Ex libris L:C:; на верхн. форзацы чырвон. чарн.надпіс: Ex Libris Joani Xevra…? h:t: Auditori Theol. 29 Augusti 509; на нiжн.…

ch_1.pdf
Застаўкі, канцоўкі. ― Неабрэз. экз. са шмуцтыт.: O swiatobliwosci y obowiazkach kaplanow xiega trzecia. – Бібліягр.: estr. XII, 314. – Кн. дэф. Няма вокладкі зверху (BY-HM0000:094/18537). – Рэшткі вокладкі з каляровай паперы (BY-HM0000:094/18537). –…

094_4395.pdf
Соп.4580;ПСЗ15654;Рудин,с.173-178;СК РГП 2532. – Деф.:15 с.отсутствуют. (BY-HM0000:096/4395К). – Пер.полукож. (BY-HM0000:096/4395К). – Поврежден жучком. (BY-HM0000:096/4395К). – На форзаце пометы чернилами:Б 09/414. (BY-HM0000:096/4395К). – На…

ch_3.pdf
Сігнатуры літарныя: [2], A(4)-C(1). ― Ламбарды. ― Гравіраваныя застаўка, канцоўка, ініцыял, рамка і раслінная віньетка на тытульным лісце, размежавальныя палосы. ― Алігат. Прыплецена да: Sessya publiczna Uniwersytetu i Akademii Wilenskiey w Dzien…

094_3829k.pdf
Грав.: гравіраваная сюжэтная рамка на тытульным аркушы, шматлікія выявы гербаў шляхты і алегарычных характарных партрэтаў. Паўтараюцца 12 дошак часам з дабаўленнем некаторых элементаў. 21 арыгінальная дошка. ― Гатычны шрыфт. ― Памылковая пагінацыя.…

ch_1.pdf
Сігнатуры літарныя: A(4) - O(4), P(2). ― Тэкст надрукаваны курсівам. ― На тытульным лісце наборная рамка; гравіраваныя застаўкі. Кустоды. – Бібліяграфія: Estreicher, Karol. Bibliografia polska : w 34 t. T. 21. Kraków, 1906. C. 353; Сводный каталог…

ch_1.pdf
Заглавие на первой странице: Назва : "Sprawy y slowa Je//zusa Krystusa Syna Bozego, ku wieczney po//ciesze wybranym Bozym napisane pszez swiad//ki y pisarze na tho od Boga zrzadzone, a// tu wyklady krotkiemi sa ob//iasnione.// Matt. 17.// Tenci iest…

094_27075.pdf
Сігнатуры: A(8)-Z(8), Aa(8)-Gg(8). ― Кустоды. ― Пагінацыя: 1–91, 82, 93–396, 394, 398–450, 415, 452–496. ― Гравіраваная канцоўка, наборны арнамент. – Пераплёт XVIII стагоддзя паўскураны: спінка, ражкі. На вечках каляровая мармуровая папера; на…

ch_1.pdf
Заглавие на первой странице: Назва: // Wthore ksiegi Lukasza swietego// ktorychnapis iest// Dzieie abo Sprawy Apostolskie// krotkiemi wyklady obiasnione//. W Brzesciu Litewskiem drukowano,// Roku.1566.dnia dwu-//dziestego trzeciego// Czerwca//. ―…

ch_1.pdf
Гравіраваныя ініцыялы, канцоўкі, на тытульным лісце арнаментальная рамка, віньетка; герб на адвароце тытульнага ліста. Тэкст у рамцы. Гатычны шрыфт. Без пагінацыі. – Бібліяграфія: Estreicher, Karol. Bibliografia polska / przez K. Estreichera. Cz. 3…

ch_1.pdf
Сігнатуры: (4), A(8)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Kkk(4), Ll(2). ― Кустоды. ― Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, застаўка, канцоўкі, наборны арнамент. ― Друкаваныя маргіналіі. ― Пагінацыя: [1–8], 1–442, 343, 444–467, [1]. – Бібліяграфія:…

ch_1.pdf
На тыт. арк. віньетка, застаўкі, канцоўкі. ― Неабрэз. экз. – Бібліогр.: Estr. XXII, 218-219; XVII, 7 aut. Jan Gaichies; Cepiene, 2117. – Кн. дэф. Адарвана верхн. вечка (BY-HM0000:094/18581). – Аправа папяровая, адарвана верхн. вечка…

094_27110.pdf
T. 1. — XVI, [86], 32, 342 c., [12] л. іл. – Сігнатуры літарныя: A(8)-F(8), G(2). Кустоды. ― Гравіраваныя застаўкі, концоўкі. – Нямая тыпаграфская вокладка, неабрэзаны экземпляр. Дэфектны экземпляр: адсутнічаюць 4 ненумараваныя старонкі, с. 99-100,…

12rk28803.pdf
T. 2. — [2], 423, [2], 32, 342 c., [12] л. іл. – Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Bb(8), Cc(4). Кустоды. ― Гравіраваная застаўка, концоўка. – На верхнім форзацным лісце запіс чарнілам: Z księg Leona [Osztorpa]. Неразборлівая круглая пячатка…

12n_833_026.pdf
T. 3. — 489, [2] c., [12] л. іл. – Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Ff(8), Gg(4), (1). Кустоды. ― Пагінацыя: 1-403, 405-489. Памылка друку калонлічбы. ― Гравіраваная застаўка, концоўка. – Пераплёт : скура на кардоне, на спінцы сляпое цісненне,…

094_27119_1.pdf
Гравіраваныя застаўка, канцоўка, ініцыял; віньетка на тытульным лісце. ― Канвалют. Таксама ў гэтам пераплёце: Monschein, J. Theologia dogmatico-speculativa. Tractatus 6. - Vilnae : Typis S. R. M. & Reipubl. Academicis Societatis Jesu, 1772. –…

096_7430.pdf
Гравіраваныя застаўка, канцоўка, ініцыял, віньетка на тытульным лісце. – Пераплёт XVIII ст. паўскураны: спінка, ражкі; на спінцы сляпое цісненне; крапаны абрэз.Бінцікі (4).

096_4923.pdf
Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8); Aa(8)-Kk(8)Ll(7). ― Кустоды. ― Памылка друку калонлічбы: 1-156, 257 [г. зн. 157], 158-542. ― Гравіраваныя застаўка, віньетка на тытульным лісце. – Пераплёт XVIII ст.: карычневая скура на кардоне; на спінцы залатое…

094_14977.pdf
Гравіраваная застаўка, канцоўка, віньетка на тытульным лісце, наборны арнамент. Памылка друку калонлічбы. – Пераплёт XVIII стагоддзя паўскураны: спінка, ражкі. На вечках каляровая папера пад "мармур". Чырвоны абрэз. Дэфектны экземпляр: пераплёт…

094_14992.pdf
Па некаторых дадзеных аўтарам з'яўляецца Sokulski Stanisław (1678-1740). ― Сігнатуры літарныя: a(8)-b(8), c(5), A(8)-X(8), Y(1). ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. ― Кустоды. ― Памылкі пагінацыі:…

Drutskoe_Evangelie.pdf
Содержание. Л. 1 в-158а — евангельские чтения с Пасхи до Великой субботы.
Л. 158а—183а — месяцеслов. Славянские и русские памяти: 26 ноября —св. Георгий, 14 февраля — Кирилл (Философ), 24 июля — убиение Бориса и Глеба.
Л. 183а—1886 — евангелия…

ch_2.pdf
Сігнатуры: A(4)-T(4), (1)
Гравіраваная канцоўка. На тытульным лісце размежавальная паласа з наборнага арнаменту

094_5492.pdf
Текст на церковнославянском языке
Выходные сведения в форме оригинала, титульный лист: Букварь // языка // славенскаго // Чтения и писания учитися хо-//тящим, в полезное руко-//вождение. // Типом издадеся во обители // С[вя]тыя и Живоначалныя…

ch_1[1].pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1646 г.
Фолиация в нижнем правом углу, с опечатками: 41-129, 131 [т. е. 130], 131, 133 [т. е. 132], 133-177, 177 [т. е. 178], 179, 179 [т. е. 180], 181-191, 182 [т. е. 192], 193-272, 1-2 рукоп.,…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные данные в форме оригинала л. 268 нн.: Сия Б[о]годохновенная // Книга Нарицаемая // Часовник, // Содержащ в себе // Ц[е]рковных Сп[а]сителных // Молений начала // В Лето от создания мира 7286. // от Рождества…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1652 г.
Выходные сведения в конце книги, л. 1 нн.: Сии с[вя]тыя книги, // Преподобных о[те]ц ефрема сирина, и // аввы дорофея : типом изданы, в // типографии : его королевскаго величества //…

46631_096_4092k_3.pdf
Текст на церковнославянском языке
Униатское издание
Выходные сведения отсутствуют
Пагинация в верхнем правом углу
Сигнатуры буквенные: А(4)-Б(4), [В](4), Г(4), Д(2), Е(4)-S(4), [1](2)
Печать в одну краску. Орнамент: 6 заставок с 6 досок,…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1645 г.
Выходные данные в форме оригинала, л. 1 нн. (в конце книги): Типом издана в типографии: его Королевскаго Величества, Станислава Августа. // Великаго Короля Польскаго, и Великаго Князя…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского издания 1643 г.
Выходные данные в форме оригинала (в данном экземпляре отсутствуют): Сия б[о]год[о]хновеная Книга со всеми // службы, тропарами, кондаками и жи//тием скораго на помощь всем //…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1627 г.
Выходные данные в форме оригинала, л. 1 нн. об. в конце книги: Сия книга глаголемая катихисис, ти//пом издана, в типографии его короле//вскаго величества гроденской в лета // от создания…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1627 г.
Бумага 1781 г., 1782 г.
Выходные данные в форме оригинала, л. 1 нн. об. в конце книги: Сия книга глаголемая катихисис, ти//пом издана, в типографии его короле//вскаго величества гроденской…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные данные отсутствуют. Бумага 1784 г. (л. 3, 19).
Фолиация в нижнем правом углу, с опечаткой: 1 нн.-4 нн., 1-161, 262 [т. е. 162], 163-164, 1-20 л.
Сигнатуры буквенные: вв(4), А(4)-Я(4), Ом(4), Кс(4)-V(4),…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1648 г.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 289: А во второе же с тогож переводу ни в единой // точки отменно, издана в типографии // Е. К. В. Гроденской 1785 году...
Бумага 1789 г. (?).

12rk28714k.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1648 г.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 289: А во второе же с тогож переводу ни в единой // точки отменно, издана в типографии // Е. К. В. Гроденской 1785 году...

ch_1.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1645 г.
Бумага 1784 (л. 55 (3 счета), 1785 г. (л. 23 (1 счета), 21 (2 счета), 11 (3 счета)).

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1652 г.
Бумага 1784 г. (л. 4).

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные данные в форме оригинала л. 356 об.: сия б[о]годухновенная книга // псалтырь. Ныне же // вторым тиснением с того жепереводу // ни в/чемже отменно, издана в/ставро//пигии Супрас[льс]кой, 7294 го [т. е. 1786],…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 1 нн.: Сия с[вя]тая // и Б[о]годухновенная Книга // Алфа и Омега // типом издана в типографии его // королевскаго величества // Станислава Августа // великаго короля полскаго и //…

ch_1.pdf
Описание заставок составлено по каталогу: Починская, И. В. Старообрядческое книгопечатание XVIII ― первой четверти XIX веков. Екатеринбург, 1994.

12n_78_026.pdf
Выходные данные в форме оригинала, л. 1 нн. об.: Сия книга глаголемая катихисис, ти//пом издана, в типографии его короле//вскаго величества гроденской. в лета // о[т] создания мира, 7295 [т. е. 1787]. // С/переводу печатанной в великой россии, в…

ch_1.pdf
Выходные сведения в форме оригинала, л. 1 нн.: Сия с[вя]тая и б[о]год[у]хновенная книга ефре//ма сирина друкована, // с переводу печатанаго в ц[а]рьствующем граде мо//скве в лето 7160 [т. е. 1652] при ц[а]ре алексии михаиловиче // и при патриархе…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 286: Напечатана бысть сия с[вя]тая // и б[о]годухновеная книга. // г[лаго]лемая часовник в б[о]госпа//саемом монастыре супрасл//ском году 7296 [т. е. 1788]. с/перево//ду многих книг,…

ch_1.pdf
Водяные знаки на бумаге отличаются от указанных в библиографии (в книге филиграни "Мадонна", "Рыба")
Старообрядческое издание.
Фолиация в нижнем правом углу, с опечатками: 3-125, 128-131, 133-162, 164-204, 1 нн. [т. е. 205], 206-211, 1 нн. [т. е.…

12rk28184.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1651 г. Бумага 1786 г. (л. 317), 1787 г. (л. 3).

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 286: Напечатана бысть сия с[вя]тая // и б[о]годухновеная книга. // г[лаго]лемая часовник в б[о]госпа//саемом монастыре супрасл//ском году 7296 [т. е. 1788]. с/перево//ду многих книг,…

12n_176_026.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1651 г.
Бумага 1786 г. (л. 14), 1787 г. (л. 10).

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 3.02.1652 г.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 1 нн.: Напечатася сия // Б[о]годохновенная Книга, // Учителное Ева[н]г[е]лие, В/типографии: Его // Королевскаго Величества, // Станислава…

12n_177k_026_1.pdf
Старообрядческое издание с московского 1 января 1652. Бумага 1786 г. (л. 3 (3 счета)).

096_4834.pdf
Старообрядческое издание.
Бумага 1788 г. (л. 18, 83, 147-148).

12n_176_026.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского 1651 г.
Бумага 1786 г. (л. 14), 1787 г. (л. 10).

ch_1.PDF
Старообрядческое издание. Напечатано с московского издания 21.05.1640 г.
Бумага 1790 (?) (л. 29).

094_26766k_1.pdf
Старообрядческое издание с московского 7 февраля 1652 г.
Бумага 1788 г. (л. 48, 49), 1789 (л. 53).

12rk28368.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1652 г. Бумага 1788 г. (л. 9 (1 счета), 8 (2 счета)).
Выходные данные в форме оригинала, л. 1 нн.: Сия с[вя]тая // и б[о]годохновенная книга // псалтырь // С/переводу печатанной. в лето, // 7160е [т. е.…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание с московского 1649 г.
Бумага 1792 г.
Фолиация в нижнем правом углу: 1-6, 1-6, 1 нн., 7-248, 1-3, 1 нн., 5-104, 1-4, 1 нн., 5-260, 1-2, 1 нн., 4-317 л.

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Бумага 1788, 1789, 1790 гг.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 563 об.: Сия с[вя]тая и б[о]годохновенная книга напечатана // в/лето 7299 [т. е. 1791] в типографии Е. К. В. Супрасль//ской в славу и хвалу вседержителю…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Бумага 1788, 1789, 1790 гг.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 563 об.: Сия с[вя]тая и б[о]годохновенная книга напечатана // в/лето 7299 [т. е. 1791] в типографии Е. К. В. Супрасль//ской в славу и хвалу вседержителю…

12rk28290.pdf
Старообрядческое издание.
Бумага 1788, 1789, 1790 гг.
Выходные сведения в форме оригинала, л. 563 об. (в данном экземпляре отсутствуют): Сия с[вя]тая и б[о]годохновенная книга напечатана // в/лето 7299 [т. е. 1791] в типографии Е. К. В.…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные данные в форме оригинала (в данном экземпляре отсутствуют): Напечатана бысть сия с[вя]тая и б[о]годухно//веная книга, гл[агол]емая Часовник, в // б[о]госпасаемом монастыре Супрасльском, // году 7299 [т. е. 1791].

12rk28683k.pdf
Старообрядческое издание.
Описание орнамента составлено по каталогу: Починская, И. В. Старообрядческое книгопечатание XVIII ― первой четверти XIX веков. Екатеринбург, 1994.

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Бумага 1786 г. (л. 4), 1787 г. (л. 11).
Выходные сведения в форме оригинала, л. 91 об.: Сия книжица цветник, из//дася типом, в друкарни его ко//ролевскаго величества, в вил//не, во академии. // 1791 года.

ch_1.pdf
Описание орнамента составлено по альбому: Починская, И. В. Старообрядческое книгопечатание XVIII ― первой четверти XIX веков. Екатеринбург, 1994.

12n_443_026.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1646 г. Бумага 1792 г. (листы 3-4 (1 счета)).

ch_1.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1651 г. Бумага 1791 г. (л. 265), 1793 г. (л. 29 (1 счета)), 1794 г. (л. 8 (1 счета)).

12n_495_026.pdf
Старообрядческое издание.
Выходные сведения в форме оригинала, лист 178 об.: Сия с[вя]тая и б[о]годохновенная книга, // нарицаема стр[а]сти хр[и]стовы. напеча//тася в типографии супрясльской. // в/лето, 7302е [т. е. 1794].

ch_1.pdf
Старообрядческое издание с московского 1 октября 1651 г.

12n_495_026.pdf
Старообрядческое издание.
Фолиация в нижнем правом углу, с опечатками: 1-2 нн., 1-29, 1 нн. [т. е. 30], 31-98, 94 [т. е. 99], 100-162, 263 [т. е. 163], 164, рксі [т. е. 165], 166-178 л.

12rk28399.pdf
Старообрядческое издание. Бумага 1794 г. (л. 5-6), 1795 г. (л. 11-12). Фрагмент листа с выходными сведениями обрезан.

ch_1.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1651 г. Бумага 1794 г. (л. 28 (1 счета))

ch_1.pdf
Старообрядческое издание.
Бумага 1795 г. (л. 5, 28-29 (1 счета), 208-209).

12rk28398.pdf
Старообрядческое издание с московского 1651 г.
Бумага 1795, 1796 г. (л. 320-321, 314-315).

096_8048.pdf
Старообрядческое издание с московского издания 1649 г.

12n_158_026.pdf
Бумага 1797 г. (л. 10, 22, 28 (1 счета), 173, 321).

096_4847.pdf
Бумага 1799 г.
Старообрядческое издание. Напечатано с московского издания 1643 г.

ch_1.PDF
Сігнатуры літарныя: A(8)-Y(8).
Кустоды. 2 часткі кнігі маюць асобныя шмуцтытулы: Początków chemii część druga; Początków chemii część trzecia.
Гравіраваныя застаўка, канцоўка.

ch_1.pdf
Сігнатуры літарныя: [2], (I), A(8)-Z(8), Aa(8)-Oo(8)
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, размежавальная паласа на тытульным лісце.

ch_7.pdf
Сігнатуры літарныя: [2], A(8)-Z(8), Aa(8)-Сс(8).
Гравіраваныя канцоўкі, застаўка.

ch_1.pdf
Сігнатуры літарныя: [2], A(8)-Z(8), Aa(8)-Сс(8).
Гравіраваныя канцоўкі, застаўка.

094_14980.pdf
Сігнатуры літарныя: [2], (I), A(8)-Z(8), Aa(8)-Oo(8).
Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, размежавальная паласа на тытульным лісце.

ch_1.pdf
Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Сс(8)Dd(5).
Друкаваныя маргіналіі.
Гравіраваная застаўка, канцоўка, віньетка на тытульным лісце.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2