Browse Items (676 total)

12rk28814_1.pdf
Część 1 : Reflexyi abo myśli chrześciańskich, na cały rok rozłożonych : zamykająca w sobie styczeń, luty, marzec. — [16], 350 c. – Сігнатуры: (4), [4], A(8)-W(8), X(7). ― Кустоды. ― Гравіраваная застаўка, наборны арнамент. ― Пагінацыя: [1-14], 1-317,…

ch_1.pdf
Część 2 : Reflexyi abo myśli chrześciańskich, na cały rok rozłożonych : zamykająca w sobie kwiecień, may, czerwiec. — [2], 359, [1] c. – Сігнатуры з працягам: Х(1), Aa(8)-Xx(8), Yy(4). ― Кустоды. ― Гравіраваныя застаўка, наборны арнамент. ―…

12rk28814_1.pdf
Część 1 : Reflexyi abo myśli chrześciańskich, na cały rok rozłożonych : zamykająca w sobie styczeń, luty, marzec. — [16], 350 c. – Сігнатуры: (4), [4], A(8)-W(8), X(7). ― Кустоды. ― Гравіраваная застаўка, наборны арнамент. ― Пагінацыя: [1-14], 1-317,…

094_19424_1.pdf
Część 3 : Reflexyi abo myśli chrześciańskich, na cały rok rozłożonych : zamykająca w sobie lipiec, sierpień, wrzesień. — [2], 368 c. – Сігнатуры: A(8)-Y(8), Z(6). ― Кустоды. ― Гравіраваная застаўка, канцоўка, наборны арнамент. ― Выдавецкі канвалют.…

ch_4.pdf
Сігнатуры літарныя: [1], A(3), B(4)-Е(4). ― Ламбарды. ― Гравіраваныя застаўка, канцоўка, ініцыял, віньетка на тытульным лісце, размежавальныя палосы. - На тытульным лісце запіс чарнілам: dr. Jp. Mił[…]wski.

ch_1.pdf
Заглавие на корешке: На спінцы: Poczatki zdrowey filozofii. Tom I. BI. ― Застаўкі, канцоўкі, грав. ініц. – Аправа скур. на кардоне з ціснен. на спінцы (BY-HM0000:094/18563). – На н/н стар. 1, 3, 5 чарн. надпіс: Monasterij Toloczyn PP. Basilianow 75…

ch_1.pdf
Віньеткі. ― Усе тры часткі маюць адзін тыт. арк.; часткi 1 - 2 маюць адзіную пагiнацыю. – Аправа паўскур. на кардоне з ціснен. на спінцы. Каляровая папера на вечках. (BY-HM0000:094/18561). – На спінцы і форзацы ярлыкi: 9-37; 476 Н VII…

ch_6.pdf
Сігнатуры літарныя: [4], B(4)-D(3). ― Ламбарды. ― Гравіраваныя застаўка, канцоўка, ініцыял, рамка і раслінная віньетка на тытульным лісце.

ch_1.pdf
Yна тыт. арк. дадзена назва: Zbior krotki … ― На тыт. арк. віньетка і грав. рамка, віньеткi, iніц. – Аправа мармур. скур. на кардоне з ціснен. на спінцы, каляровая папера на форзацах, кропкавы абрэз, бінцікi(5). (BY-HM0000:094/18553). – На тыт. арк.…

ch_1.pdf
Віньетка на тыт. арк., грав. рамка, застаўк., канцоўкі. – На форзацы пячатка: Bibljoteka im. Wroblewskich; на ніжн. форзацы і нiжн. вчку ярлыкi: Biblioteka Wroblewskich. Lit. H N 4864-B Polka k-63 L 4234; Biblioteka im. Wroblewskich w Wilniw L.423.…

ch_1.pdf
Заглавие на корешке: На спінцы: L.A. Seneki O laskawosci. ― Застаўкі, грав. ініц., канцоўкі. – Аправа паўскур. на кардоне з зал. ціснен. на спінцы (BY-HM0000:094/18530).

13rk21558k.pdf
3 грав.л. карт:1.Карта на первый период Рос.истор. 2.Карта на Второй период рос.истор. 3.Карта к III и IV периоду рос.истор. – Деф.:[4] с. отсутствуют. (BY-HM0000:094/622). – Пер.полукож. (BY-HM0000:094/622). – На форзаце мастич.оттиск:Павел…

13rk21558k.pdf
[Вып.3]. ― Заглавие на корешке: На корешке загл.: Лекци[и].[Вып.] 1. ― Литогр.машинопис.текста.

ch_1.pdf
Cz. 1. – Застаўкі, канцоўкі. – Estr. XIII, 402. – Аправа скур. на кардоне са сляпой ціснён. узорнай рамкай на вечках (BY-HM0000:094/18478). – На форзацы чарн. надпісы: Ex libris … Zalukoski? Pro hoc Libro. Pro animabus Puryatorij octo Missa…

ch_1.pdf
На адв. тыт. арк. герб дому Morykonich з эпіграмай. Грав. ініц., застаўкi, канцоўкі. – Бібліягр.: Estr. IX, Chronol. – Аправа паўскур. на кардоне, кропкавы абрэз (BY-HM0000:094/18481). – На тыт. арк. чарн. надпіс: SS.OO. PP. Cat. A.C.; на форзацах -…

ch_1.pdf
Застаўкі, канцоўка.

ch_1.pdf
Заглавие на корешке: Kaja Sallustiuza. ― Віньеткі, канцоўкі, грав. ініц. ― На шмуцтыт.: K.Krispa Sallustiusza o woynach z Katylina i Jugurtha. – Estr. XXVII, 35. – Аправа скур. на кардоне са сляпой ціснён. рамкай на вечках і раслін. цiснен. на…

ch_1.pdf
Старообрядческое издание. Напечатано с московского издания 1651 г. ― Фолиация в верхнем правом углу, с опечатками: 1-3 нн., 2, 4 [т. е. 3], 4-18, 1 нн. [т. е. 19], 20-54, 56 [т. е. 55], 56, 58-65 [т. е. 57-64], 67 [т. е. 65], 66, 69-186 [т. е.…

094_26937.pdf
T. 5. ― Сігнатуры: A(8)-Z(8), Aa(8)-Ee(8), Ff(2). Кустоды. Друкаваныя маргіналіі. ― Пагінацыя: [1–4], 1–151, 142, 153–235, 636, 237–261, 622, 263–312, 303–355, 336, 357–442. Памылкі друку калонлічб. ― Гравіраваная віньетка на тытульным лісце,…

12rk28797.pdf
Гравированные заставки, концовки. ― Сигнатуры буквенные. ― Кустоды. ― На обороте титульного листа издательская марка: сова на щите. – Полукожаный переплет XIX века (BY-HM0000:094/18812). – Переплет конца XVIII века: кожа на картоне; на корешке слепое…

ch_1.pdf
T.1-4. ― Грав. ініц., канцоўкі, застаўкі. На адв. тыт. арк. герб Зеньковічаў з эпiграмай. ― Грав. ініц., канцоўкі, застаўкі. На адв. тыт. арк. герб Зеньковічаў з эпiгрмай. ― У кн. змешчана прысвячэнне Андрэю Зеньковічу. ― У кн. змешчана прысвячэнне…

ch_1.pdf
Заглавие на корешке: На спінцы: Iusta Lipsius…(астатняе заклеяна). ― Віньеткі, грав. ініц. – Estr. XXI, 313. – Аправа паўскур. на кардоне з ціснен. на спінцы (BY-HM0000:094/18493). – На тыт. арк. чарн. надпіс: Collegii Duneburgensii Soc. JESU 1809.…

094_3365.pdf
Сігнатуры: c(2)-e(4), A(4)-X(4), Y(2). Кустоды. Друкаваныя маргіналіі. Гатычны шрыфт. ― Гравіраваная застаўка, канцоўкі, наборны арнамент. ― Фаліяцыя ў верхнім правым вугле: 1-92.

ch_1.pdf
Застаўкі. – Estr. XXVIII, 22. – Стар. 143-148 i 157-176 рэстаўраваны (BY-HM0000:094/18490). – Аправа паўскур. на кардоне з ціснен. на спінцы (BY-HM0000:094/18490). – На адв. тыт. арк. чарн.: ПБЖ N19; на тыт. арк. чарн.: Ex Libris Ignatii Jelski Soc.…

ch_1.pdf
Заглавие на корешке: На спінцы: Filozof bez reliij. ― У Cepiene даецца кн. пад аўтарам: Bogusas, Ksaveras Praniskus. ― Застаўкі, канцоўкі, грав. рамкa на тыт. арк. – Бібліягр.: Estr. XXXII, 379; Cepiene, 1224. – Аправа паўскур. на кардоне ціснен. на…

ch_1.pdf
Год выдання напісаны ад рукі на рэстаўраванай частцы:1750. У Cepiene даецца 1770 год выд. ― Грав.: на адв.тыт.арк. - герб Oginskich,застаўкі,канцоўкі,грав.ініц. – Бібліягр.:Cepiene, 3102. – Тыт арк.дэф. (BY-HM0000:094/18436). – Паўскур.аправа на…

ch_5.pdf
Сігнатуры літарныя: A(4)-G(2). ― Кустоды. ― Гравіраваныя застаўка, канцоўка, ініцыял, рамка і раслінная віньетка на тытульным лісце. ― Алігат. Прыплецена да: Sessya publiczna Uniwersytetu i Akademii Wilenskiey w Dzien Uroczystego w Wilnie Obchodu…

ch_2.pdf
Сігнатуры літарныя: [1], A(4)-Е(4), [1]. ― Кустоды, ламбарды. ― Гравіраваныя застаўка, канцоўка, рамка на тытульным лісце, размежавальныя палосы. ― Алігат. Прыплецена да: Sessya publiczna Uniwersytetu i Akademii Wilenskiey w Dzien Uroczystego w…

094_18538_1.pdf
T. 3. ― Сігнатуры: A(4)-Z(4), Aa(4)-Ee(4), Ff(2). Кустоды. Тэкст у два слупкі. ― Гравіраваныя канцоўкі, наборны арнамент. ― Пагінацыя: [1-4], 1-8, 6, 10-135, 128-145, 246, 147-224, 213-224, 213-216. Памылкі друку калонлічб. ― Канвалют. Таксама ў…

t_1.pdf
T. 1. ― Заглавие на корешке: Gaslo zbawienne nauki apostolskiej. ― Сігнатуры: a(4), A(4)-Z(4), Aa(4)-Ff(4). Кустоды. Тэкст у два слупкі. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, наборны арнамент. ― Канвалют. Таксама ў гэтым пераплёце: Szczurowski, T. Hasło…

Ch_1.PDF
Грав. ініц., застаўкі, віньеткі. – Estr. XXXIII, 176; Cepiene, 3063. – Чарн. запіс (BY-HM0000:094/18433). – Аправа паўскур з ціснён.сляпой рамкай на вечках, пашкоджана жучком, абрэз фарбаваны чырвоным (BY-HM0000:094/18433). – На форзацы чарн.: Ex…

096_4156.pdf
Сігнатуры літарныя: A(8)-N(8)O(2)-Z(8), o(2), Aa(8)-Kk(8). ― Кустоды. ― Пагінацыя адсутнічае. ― Гравіраваныя канцоўкі, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. – Змест: Notae in librum I. Rhetoricae Cypryani Soarii, A(1)-O(2); Authores in schola…

ch_1.PDF
Застаўкі, канцоўкі. На адв. тыт. арк. грав. "Тройцы". ―У канцы кн. змешчаны 6 чарн. рукапісных арк. Akty przed Kommunia. (BY-HM0000:094/18401). – Кн. дэф. Аправа часткова адарвана ад блоку. (BY-HM0000:094/18401). – Аправа скур. на кардоне са сляпой…

ch_1.pdf
Заглавие на корешке: Систима. ― Пагинация в верхнем правом углу, с опечатками: загл. л., 1-5, 1-8, 1-2 нн., 1-12, 1-176, 147 [т. е. 177], 379 с. ― Сигнатуры буквенные: [А](4), *(7+5), А(4)-Ф*(4), Аа(4)-Кк(4), Лл(2). ― Кустоды. ― Гравюры на дереве:…

Tags:

ch_1.pdf
Сігнатуры літарныя: A(4)-F(1). ― Кустоды. ― Гравіраваная застаўка, канцоўка. ― Тэкст на лацінскай і польскай мовах. – Бібліяграфія: Estreicher, Karol. Bibliografia polska / przez K. Estreichera. Cz. 3 : (Obejmująca druki stóleci XV―XVIII w układzie…

12n_738_026.pdf
Сігнатуры: A(8)-Z(8), Aa(8)-Bb(8). Кустоды. ― Гравіраваная канцоўка, наборны арнамент. – Бібліяграфія: Bibliografia polska / przez K. Estreichera. Cz. 3 : (Obejmująca druki stóleci XV―XVIII w układzie abecadłowym). T. 14 (25) : Pon―Q. Kraków :…

ch_1.pdf
Сігнатуры літарныя: A(4)-C(4). ― Кустоды. ― Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, застаўкі, канцоўкі. ― Алігат. Прыплецены да: Jasieński, W. Geografia polskim wierszem ku łatwemu spamiętaniu zebrana.

ch_1.PDF
На адв. тыт. арк.: герб Denhoffow; на 5 н/н стар.- герб Sluszkow. Застаўкi, канцоўкі, грав. ініц. – Estr.XII.111.; Cepiene, 1079. – Чарн. надпісы (BY-HM0000:094/18396). – Аправа скур. на кардоне з трайной сляпой грав. рамкай на вечках. Бiнцiкi(3).…

094_1787.pdf
У "Bibliografii polskiej" К. Эстрайхера выданне апісана двойчы: без аўтара і пад аўтарам. ― Сігнатуры літарныя: A(8)-M(4). ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту; на тытульным лісце рамка, віньетка з …

094_14981.pdf
Сігнатуры літарныя: A(8)-I(8), A(8)-К(8). ― Кустоды. ― Кожная частка мае асобную пагінацыю. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, наборны арнамент, 9 лістоў табліц. – Бібліяграфія: Bibliografia polska / przez K. Estreichera. Cz. 3 :…

094_18470.pdf
Канцоўкі, застаўкі. На адв. тыт. арк. герб Caroli Karpi. ― На ніжн. форзацы да гары нагамi: imprimatur Carolus Karp Can: Sen: Cathedr: Officialis Gener: Vilnensis. – Бібліяграфія: Estreicher, Karol. Bibliografia polska / przez K. Estreichera. Cz. 3 :…

094_27006.pdf
Заглавие на корешке: Wiadomość Rossyiskiego. ― Сігнатуры літарныя: A(8)-M(8)N(4). ― Кустоды. ― Памылкі друку калонлічб: 1-147, 248 [г. зн. 148], 349 [г. зн. 149], 150-192. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі; віньетка, рамка на тытульным лісце. –…

094_26958.pdf
Сігнатуры: (3), (4), A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Kkk(4), (4). Кустоды. ― Гравіраваныя ініцыялы, канцоўкі. Размежавальныя палосы з наборнага арнаменту; гравюра на адвароце тытульнага ліста. – Бібліяграфія: 1. Estreicher, K. Bibliografia polska. Cz.…

ch_1.pdf
Сігнатуры: A(4)-Z(8), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Kkk(4), Lll(1). Кустоды. ― Пагінацыя: [1–14], 1–20, 22–359, 359–387, 389–352, [1–3]. Памылкі друку калонлічб. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцялы. – Бібліяграфія: Bibliografia polska / przez K.…

094_26890_1.pdf
Сігнатуры літарныя: A(8)-U(8)W(4). ― Кустоды. ― Друкаваныя маргіналіі. ― Гравіраваная застаўка, канцоўкі, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. ― Канвалют. Таксама ў гэтым пераплёце: L'Huillier, S. Geometrya dla szkół narodowycz. Część 2. — W…

094_3601k_3.pdf
Сігнатуры літарныя: (4), A(4)-С(4), D(1). ― Гравіраваныя ініцыялы, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. ― Кустоды, друкаваныя маргіналіі. ― Тэкст гатычным шрыфтам. ― Дэфектны экзэмпляр: пашкожаны старонкі 21-24, шматлікія плямы ад вады.…

094_3601k_1.pdf
Сігнатуры літарныя: (4), A(4)-Н(4), J(4)-T(4),V(4), X(6)-Z(4), Aa(4)-Hh(4), Ji(4)-Tt(4), Vv(4), Xx(4)-Yy(4), Zz(2), a(4)-g(4), (2), A(4)-C(4), (1). ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. ― Кустоды,…

ch_1.pdf
Сігнатуры: )(8, A(8)-Z(8), Aa(8)-Zz(8), Aaa(8)-Eee(8), Fff(1). Кустоды. Друкаваныя маргіналіі. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, на тытульным лісце арнаментальная рамка, віньетка з манаграмай IHS (Iesus Hominum Salvator). – Пераплёт…

12n_126_026.pdf
Сігнатуры літарныя: A(4) - Z(4); Aa(4) - T(4). Кустоды. ― Гравіраваны тытульны ліст (медзярыт), гравіраваныя ініцыялы, канцоўкі. – У змесце вершы з прысвячэннямі: Стэфану Пацею (с. 22-24), Яну Каролю Хадкевічу (с. 62-64, 259, 267, 268-269, 271-272,…

12n_865_026.pdf
Сігнатуры: )(4, A(4)-Z(4), Aa(4)-Cc(4), Dd(2). ― Кустоды, друкаваныя маргіналіі. Гатычны шрыфт. ― Фаліяцыя ў верхнім правым вугле: 1-86, 85-102. Памылкі друку калонлічб. ― Гравіраваныя ініцыялы, канцоўка. Тэкст у лінейных рамках. На адвароце…

094_3223.pdf
Назва тома паказана на шмуцтытуле. ― Сігнатуры літарныя: A(4)-Z(4), Aa(4)-Uu(4), a(4). ― Кустоды. ― Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, застаўкі, концоўкі, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. ― На старонках [5-8] прысвячэнне: Do ……

094_3220.pdf
Назва тома паказана на шмуцтытуле. ― Сігнатуры літарныя: A(4)-Z(4), Aa(4)-Qq(4), Aaa(4)-Ccc(4). ― Кустоды. ― Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, застаўкі, канцоўкі, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. ― На старонках [3-8] прысвячэнне:…

ch_1.pdf
Назва тома паказана на шмуцтытуле. ― Сігнатуры літарныя: A(4)-B(4), A(4)-Z(4), Aa(4)-Zz(4), Aaa(4)-Bbb(4). ― Кустоды. ― Гравіраваная віньетка на тытульным лісце, канцоўкі, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. ― На старонках [3-16]…

094_26993.pdf
T. 3. — [4], 472, [2] c. – Сігнатуры: [1], A(8)-Z(8), Aa(8)-Ee(8), Ff(4), Gg(3). ― Кустоды. ― Пагінацыя: [1-4], 1-156, 158-374, 374-472, [1-2]. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы. ― Друкаваныя маргіналіі. – Пераплёт XVIII ст. паўскураны:…

ch_1.pdf
Заглавие на корешке: Kazanie missionerskye. ― Аўтар паказаны ў апрабацыі. У бібліяграфіі Эстрайхера выданне зарэгістравана двойчы: пад аўтарам і пад загалоўкам. ― Застаўкі, канцоўкі

094_3271.pdf
Сігнатуры: A(4)-C(4). ― Кустоды. ― Гравіраваны ініцыял, герб на абароце тытульнага ліста. ― Двухколерны друк.

ch_1.pdf
Памылкі пагінацыі: пасля 287 старонкі адразу ідзе 291, тэкст не перарываецца. ― Гравіраваныя ініцыялы. застаўкі, віньеткі. На адвароце тытульнага ліста герб Boguslawa Korwina Gosiewskiego, біскупа смаленскага.На старонцы [33] медзярыт з выявай Божай…

094_14961_3.pdf
Сігнатуры: a(4), A(4)-X(4). Кустоды. Друкаваныя маргіналіі. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, наборны арнамент, герб на адвароце тытульнага ліста.

094_18414.pdf
Грав. ініц., застаўкі, канцоўка. – Cepiene, 3034. – Аправа скур. на кардоне з ціснён. сляпой рамкай на вечках, абрэз апырсканы. Бінцікi(2)

094_14961_4.pdf
Сігнатуры: )4(, A(4)-X(4), Aa(4)-Gg(4), Hh. Кустоды. Друкаваныя маргіналіі. ― Гравіраваныя застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, наборны арнамент, герб на адвароце тытульнага ліста

096_4135.pdf
Пераплёт канца XVIII стагоддзя: скура на кардоне, крапаны абрэз. Блінтавое цісненне: на вечках — рамка, на спінцы — размежавальныя палосы і кветкі. Бінцікі (4) (BY-HM0000:096/4141). – Дэфектны экзэмпляр: скура на спінцы і ражках падраная, на вечках…

094_18428.pdf
Застаўкі, віньеткі, грав. ініц., канцоўкі. – Аправа паўскур. на кардоне, кропкавы абрэз (BY-HM0000:094/18428). – Аправа дэф., надарвана у шматлікіх месцах (BY-HM0000:094/18428). – На верхнем форзацы чарн.: … oddatem Rubla na ch.; на ніжнем форзацы:…

094_18468.pdf
Сігнатуры: A(4)-L(4). ― Кустоды. ― Гравіраваная рамка і віньетка на тытульным лісце; віньеткі, канцоўка. – Бібліяграфія: Čepienè, K. Vilniaus Akademijos spaustuves leidiniai 1576 -1805: bibliografią / K. Čepienè, I. Petrauskienè. Vilnius, 1979. №…

094_26922.pdf
Сігнатуры літарныя: A(8)-Z(8), Aa(8)-Ff(8)Gg(7). ― Кустоды. ― Памылкі друку калонлічб: 1-5, 9 [г. зн. 6], 7-14, 13 [г. зн. 15], 16-25, 65 [г. зн. 26], 27-29, 20 [г. зн. 30], 31-96, 98 [г. зн. 97], 97 [г. зн. 98], 99-196, 167 [г. зн. 197], 198-278,…

096_4140_2.pdf
Colectio 2 : Labiatae et Ringentes. — [2] c., c. 70-164. – Алігат. Прыплецены да: Gilibert, J. E. Flora Lituanica inchoata. Colectio 1. Grodnae : Typis S. R. M., 1781.

096_4140_1.pdf
Colectio 1 : Monopetalae non Figuratae. — [4], XVIII, [44], 66 c. – Канвалют. Таксама ў гэтым пераплёце: Gilibert, J. E. Flora Lituanica inchoata. Colectio 2. Grodnae : Typis S. R. M., 1781.

094_26868.pdf
Бібліяграфія: Estreicher, Karol. Bibliografia polska / przez K. Estreichera. Cz. 3 : (Obejmująca druki stóleci XV―XVIII w układzie abecadłowym). T. 3 (14) : [C].

ch_29.pdf
Сігнатуры: А(2)-D(2). Кустоды. Без пагінацыі. ― Гравіраваныя застаўкі, ініцыялы, герб на адвароце тытульнага ліста. Дэфектны экзэмпляр: адсутнічаюць апошнія лісты [3], шматлікія чарнільныя плямы. Тытульны ліст і апошні ліст рэстаўраваны, падклеяны…

ch_15.pdf
Сігнатуры: E(2)-F(2). Кустоды, друкаваныя маргіналіі. Без пагінацыі. ― Гравіраваны ініцыял, застаўка, канцоўка, герб на адвароце тытульнага ліста. Ліст з сігнатурай E(1) уклеян перад лістом D(1). Асобныя лісты рэстаўраван, падклеяны паперай…

ch_9.pdf
Аўтар вызначаны па бібліяграфіі. ― Сігнатуры: [2], A(2)-L(2), M(1). Кустоды. Без пагінацыі. ― Гравіраваная застаўка, канцоўка, ініцыялы, наборны арнамент. Дэфектны экзэмпляр: пашкоджаны тытульны ліст рэстаўраваны, падклеяны паперай…

096_5188k.pdf
Сігнатуры літарныя: A(2)-B(2), [1], C(2)-I(2), K(2). Кустоды. ― Гравіраваныя канцоўкі, ініцыялы.Тытульны ліст і тэкст у гравіраванай арнаментальнай рамцы. На тытульным лісце гравюра: Miseremini mei Miseremini mei Saltem vos amici mei. Тэкст у два…

ch_1.PDF
Сігнатуры літарныя: a(4)-c(4); A(4)-Z(4); Aa(4)-Zz(4); Aaa(4)-Hhh(4). ― Кустоды. ― Друкаваныя маргіналіі. ― Гравіраваныя, застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, размежавальныя палосы з наборнага арнаменту. На старонцы [3] гравіраваны герб Сапегаў. – Дэфектны…

ch_7.pdf
Сігнатуры: (2), A(2)-G(2). Кустоды, друкаваныя маргіналіі. Без пагінацыі. ― Гравіраваная застаўка, ініцыял, канцоўка. Дэфектны экзэмпляр: адсутнічае тытульны ліст, асобныя старонкі пашкоджаны жучком, апошні ліст рэстаўраваны, падклеяны паперай…

ch_4.pdf
Сігнатуры: a(3), b(4). Кустоды, друкаваныя маргіналіі. Без пагінацыі. ― Гравіраваны ініцыял, герб на адвароце тытульнага ліста. Тытульны рэстаўраваны, падклеяны паперай (BY-HM0000:094/1615K). – На тытульным лісце запіс чарнілам: Arcus, запіс тыпу…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2